Vreemde opmaak of geen afbeeldingen? Bekijk dan hier de online versie van deze e-mail

Nieuwsbrief mei 2019

Consulent Jonge Mantelzorgers in Stein

Vacature bij het steunpunt
Laat eens iets van je horen!

Vrijwilligersadviesraad zoekt contact
Een kind met kansen

Interview met auteur Odet Stapel
Nieuwe activiteiten voor vrijwilligers

Neem een kijkje in het programma
Passend onderwijs en Thuiszitters

Thema Ouders voor Ouders in Stein
Huub Beckers

Vrijwilliger in Beeld
Wie vraagt de mantelzorger hoe het met hem gaat?

Nog enkele plaatsen vrij!
Bedankt coach Gerard Leijten

Welkom coach Gea Meppelink
Thema 11 juni: Parkinsonisme

Parkinsoncafé Maastricht
Reflecteren op je vrijwilligerswerk

Doe je samen met je coach 1 x per jaar
Steunpunt Mantelzorg Zuid
Sphinxlunet 3
6221 JD Maastricht
T 043 - 321 50 46
info@mantelzorgzuid.nl
Indien u het abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen, klik dan hier om u af te melden.