Vreemde opmaak of geen afbeeldingen? Bekijk dan hier de online versie van deze e-mail

Nieuwsbrief september 2019

Wat brengt jou in beweging?

Wereld Alzheimer Dag en vrijwilligerswerk
In gesprek over geven en ontvangen van mantelzorg

Parkinsoncafé Maastricht
Maak kennis met Gemma en Ali

Mantelzorger en vrijwilliger
Mantelzorgmakelaars van het steunpunt

Sonja Stevens en Sonja Smeets
Confetti in je hoofd

Opening tentoonstelling op 26 september
Bedank uw mantelzorger!

Vraag het mantelzorgcompliment aan bij uw gemeente
Vrijwilligersfoyer, wandelen, thema's en meer...

Speciaal voor onze vrijwilligers
Merel Claessens

Consulent voor Jonge Mantelzorgers in Stein
Steunpunt Mantelzorg Zuid
Sphinxlunet 3
6221 JD Maastricht
T 043 - 321 50 46
info@mantelzorgzuid.nl
Indien u het abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen, klik dan hier om u af te melden.