Vreemde opmaak of geen afbeeldingen? Bekijk dan hier de online versie van deze e-mail

Nieuwsbrief april 2020

Beste mantelzorger,

Inmiddels zijn we, sinds de vorige nieuwsbrief, weer 2 weken langer in sociale isolatie. Wat deze tijd voor veel mensen extra moeilijk maakt, is het feit dat niemand precies weet wanneer de maatregelen versoepeld kunnen worden. Waar eerst werd gedacht in weken, hoor je nu steeds vaker dat het maanden gaat duren. Dat maakt volhouden zwaarder. Want vooruit kunnen kijken naar betere tijden is ontzettend belangrijk om een dag met uitdagingen vol te kunnen houden.

In rapportages, nieuwsitems en praatprogramma's zien we steeds meer de schrijnende situaties van mantelzorgers, die getroffen worden door de maatregelen rondom Corona. En ook onze mantelzorgconsulenten en mantelzorgmakelaar zien het verdriet toenemen en de overbelasting in mantelzorg-situaties oplopen. 

Er wordt gelukkig door veel organisaties/betrokkenen met spoed gezocht naar oplossingen voor de problemen waar mantelzorgers en hun naasten mee te maken hebben. Dit heeft geleid tot een aantal hartverwarmende initiatieven/acties.

In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over digitale en telefonische hulpinitiatieven. In de nieuwe rubriek 'Dichtbij Mantelzorg' praten we met mantelzorgers over hun leven tijdens de Corona-crisis. Vandaag zijn we dichtbij Betsie en Jean. Verder wijzen we u nogmaals de weg naar de ondersteuning door onze medewerkers. Heeft u een vraag, behoefte aan een luisterend oor of advies? Zij zijn er voor u! 

Wij wensen u allemaal veel sterkte in deze ingrijpende periode.
Let een beetje op elkaar, maar zeker ook op uzelf.

Team Steunpunt Mantelzorg Zuid en haar vrijwilligersWat kunnen wij voor u betekenen?

Onze medewerkers staan voor u klaar.
Nieuw: Online Vrijwilligersfoyer

Thema: Hoe gaat het met jou?
Digitale en telefonische ondersteuning

1. Hulp in de buurt
Digitale en telefonische ondersteuning

2. Veel gestelde vragen over Corona en Mantelzorg
Digitale en telefonische ondersteuning

3. Behoefte aan een praatje/contact
Digitale en telefonische ondersteuning

4. Activiteiten en afleiding
Dichtbij Mantelzorg

Even bijpraten met Betsie en Jean
Dementiemonitor van start!

Help mee de belangen van u en uw naaste met dementie te behartigen!
We missen elkaar, maar vergeten elkaar niet!

Actie Alzheimer Nederland
Steunpunt Mantelzorg Zuid
Mockstraat 1
6226 CA Maastricht
T 043 - 321 50 46
info@mantelzorgzuid.nl
Indien u het abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen, klik dan hier om u af te melden.