Vreemde opmaak of geen afbeeldingen? Bekijk dan hier de online versie van deze e-mail

Week van de jonge mantelzorger

In de week van de jonge mantelzorger, van 1 tot en met 7 juni 2020, wordt aandacht gevraagd voor jong zijn en zorgen voor iemand. Overal in het land zijn (online)activiteiten voor kinderen en jongeren die opgroeien met een zieke ouder, broer, zus of ander gezinslid. Hier ontmoeten ze lotgenoten en hebben ze even een moment voor zichzelf. Aandacht voor de jonge mantelzorgers is meer dan ooit belangrijk. Want de corona-crisis heeft op veel jonge mantelzorgers behoorlijk wat impact. 

Door corona-maatregelen kunnen ze niet naar school, naar een bijbaantje of sportclub. Ze zijn daardoor veel thuis. En het (deels) wegvallen van ondersteuning in de zorgtaken zorgt voor een grotere belasting van kinderen en jongeren die opgroeien met een zieke in hun naaste omgeving. 

Merel en Tanja (consulenten jonge mantelzorgers van Steunpunt Mantelzorg Zuid) hebben hun best gedaan om leuke (online)activiteiten te bedenken voor jonge mantelzorgers uit de gemeenten Maastricht, Stein, Gulpen-Wittem, Vaals, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. In deze nieuwsbrief een tipje van de sluier...

Het ministerie van VWS start in deze week met de landelijke campagne 'Deel je zorg'. Middels deze campagne worden jonge mantelzorgers gestimuleerd om over hun zorgen te praten of gebruik te maken van hulp. 

Van groot belang zijn mensen in de omgeving van jonge mantelzorgers, zoals beroepskrachten uit het onderwijs, jeugd- en jongerenwerkers en professionele zorgverleners. U heeft een belangrijke rol in het herkennen en ondersteunen van jonge mantelzorgers. Vanuit deze nieuwsbrief kunt u linken naar meer informatie, tips en adviezen. De consulenten Jonge Mantelzorgers denken graag met u mee over een concrete aanpak van de ondersteuning van jonge mantelzorgers binnen uw onderwijsinstelling of organisatie. De Corona Kunst Prijs

Maak de kunstenaar in je wakker!
Soms kun je best wat hulp gebruiken

Tips voor jonge mantelzorgers
De Corona Games : Virusuitbraak!

De wereld heeft jullie nodig, jonge mantelzorgers van 12 tot 25 jaar
Me-We training voor jonge mantelzorgers

Je kunt je nog aanmelden!
Wat kun je als school/organisatie betekenen?

Wij denken graag met jullie mee!
Steunpunt Mantelzorg Zuid
Mockstraat 1
6226 CA Maastricht
T 043 - 321 50 46
info@mantelzorgzuid.nl
Indien u het abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen, klik dan hier om u af te melden.