Vreemde opmaak of geen afbeeldingen? Bekijk dan hier de online versie van deze e-mail

Week van de Jonge Mantelzorger

Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Zij groeien op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of goede buur. Het zorgen voor een ander ervaren zij als normaal en het geeft ook voldoening, maar daarentegen kan het ook zwaar zijn. Zo maken zij zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten, en missen ze soms de nodige zorg en aandacht voor zichzelf. Om hen te ondersteunen en zichtbaar te maken is het jaarlijks van 1 tot en met 7 juni de nationale Week van de Jonge Mantelzorger. Ook Steunpunt Mantelzorg Zuid zet deze week de jonge mantelzorgers extra in de schijnwerpers.Webpagina's JMZ ZUID LIVE!

Kleurrijk, uitnodigend én interessant
Ben ik een jonge mantelzorger?

Check 't hier!
FunSpot en HotSpot voor JMZ

Gezellig samen knutselen of koken
Webinar KRACHTIG en kwetsbaar

Je kunt je vandaag nog aanmelden!
Jonge mantelzorgers in de klas

Nieuw lespakket voor het voortgezet onderwijs
Jonge mantelzorgers in het gezin

Tips voor ouders/verzorgers
Jonge mantelzorgers verdienen aandacht

Informatie voor beroepskrachten zorg & welzijn
Steunpunt Mantelzorg Zuid
Mockstraat 1
6226 CA Maastricht
T 043 - 321 50 46
info@mantelzorgzuid.nl
Indien u het abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen, klik dan hier om u af te melden.