Activiteiten

Januari

Thema: kennismaking met Auti Treff

Dinsdag 23 Januari / 19.30 - 21.30 uur / Buurtcentrum Nieuwdorp| Bergènkensraat 1 (voormalige Don Boscoschool)| Stein

Auti Treff is een ontmoetingsplek voor iedereen die te maken heeft met autisme. Dus zowel voor mensen met autisme, mantelzorgers en professionals. Ook wordt het thema autisme-vriendelijkheid besproken.

Let op: Dit is informatiebijeenkomst voor jonge mantelzorgers vanaf 18 jaar. 

Meer informatie/aanmelding

PowerSpot 6-12 jaar: Zelfverdediging door judo

Zaterdag 27 Januari / 14.00 - 16.00 uur / Buurtcentrum Nieuwdorp| Bergènkensraat 1 (voormalige Don Boscoschool)| Stein

In deze (gratis) PowerSpot gaan we aan de slag met zelfverdediging door het gebruik van je eigen lichaam en wordt er geoefend met de techniek van vallen en opstaan. Hierdoor verbetert je zelfvertrouwen en weerbaarheid. Je mag een vriendje of vriendinnetje meenemen.

Meer informatie/aanmelding
Februari

Thema: Zorgkosten en belastingaftrek

Donderdag 1 Februari / 14.00 - 16.00 uur / Steunpunt Mantelzorg Zuid / Sphinxlunet 3 / Maastricht

Zorgt u, als mantelzorger, voor een chronisch zieke of gehandicapte die deel uitmaakt van uw huishouden, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de post specifieke zorgkosten. Twijfelt u of u kosten zoals reiskosten en kosten van hulpmiddelen kunt opvoeren als kostenpost? Meldt u zich dan aan voor de themabijeenkomst 'Zorgkosten en belastingaftrek'.

Meer informatie/aanmelding

Thema: Zorgkosten en belastingaftrek

Dinsdag 13 Februari / 19.00 - 21.00 uur / Steunpunt Mantelzorg Zuid / Sphinxlunet 3 / Maastricht

Zorgt u, als mantelzorger, voor een chronisch zieke of gehandicapte die deel uitmaakt van uw huishouden, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de post specifieke zorgkosten. Twijfelt u of u kosten zoals reiskosten en kosten van hulpmiddelen kunt opvoeren als kostenpost? Meldt u zich dan aan voor de themabijeenkomst 'Zorgkosten en belastingaftrek'.

Meer informatie/aanmelding
Maart

PowerSpot 13+: Functional Self Defense (FSD)

Zaterdag 3 Maart / 14.00 - 16.00 uur / Buurtcentrum Nieuwdorp| Bergènkensraat 1 (voormalige Don Boscoschool)| Stein

In deze (gratis) PowerSpot leren we hoe je signalen in je omgeving kunt herkennen die duiden op dreigend geweld en hoe je hier verbaal en non-verbaal op kunt anticiperen. Ook leren we enkele technieken om te reageren als je tegenstander je schopt of slaat. Hierdoor ben je mentaal beter voorbereid als zo’n situatie zich in het echt voordoet. Je mag een vriend of vriendin meenemen.

Meer informatie/aanmelding