Informatie over hersenletsel

www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/beroerte
Als je vader of moeder een beroerte heeft gehad.
CVA is de afkorting van Cerebrovasculair accident (CVA) Dat is de medische term voor een beroerte. Cerebrovasculaire accidenten worden grofweg ingedeeld in bloedige CVA's (hersenbloedingen) en niet-bloedige CVA's (herseninfarcten). Deze Nederlandse CVA-vereniging komt op voor de belangen van mensen die zelf een CVA hebben gehad of mensen die in hun naaste omgeving iemand hebben die door een CVA is getroffen. Vaak is er links of rechts van het lichaam een verlamming en de gevolgen voor gedrag en karakter kunnen zeer ernstig zijn. De vereniging steunt mensen om zo goed mogelijk met de gevolgen van een CVA verder te leven en geeft daarnaast voorlichting over het herkennen en voorkomen van een CVA. Ook geven zij zoveel mogelijk medewerking aan wetenschappelijk onderzoek.
Deze site is in eerste instantie bedoeld als informatiebron voor de leden van de CVA-vereniging en de zorgsector, maar natuurlijk zijn geïnteresseerden ook van harte welkom! Je vindt er onder andere info, activiteiten, lotgenotencontact en voorlichtingsmateriaal, zoals boeken, video’s en cd/dvd's.

Brochures

Het blijft je vader of je moeder
De Nederlandse CVA-vereniging heeft de brochure “Het blijft je vader of moeder” gemaakt. Dit boekje is voor kinderen van wie de vader of moeder (of opa, oma, broer, zus) een CVA heeft gehad. 

De brochure is te bestellen bij: de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder
Postbus 132
3720 AC Bilthoven
Telefoon: 030-6594650