De Cliëntenraad zoekt versterking!

Steunpunt Mantelzorg Zuid heeft al een aantal jaar een actieve Cliëntenraad. Een betrokken groep mantelzorgers die de belangen behartigt van de mantelzorgers bij het steunpunt. Door het afscheid van een aantal leden zijn we op zoek naar versterking! Mantelzorgers uit de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul zijn van harte welkom.

Wat is onze rol?
De cliëntenraad vertegenwoordigt de mantelzorgers in Maastricht, Stein en de Heuvellandgemeenten. Als Cliëntenraad zijn wij betrokken bij allerlei belangrijke onderwerpen die spelen binnen het steunpunt. De raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het management over het beleid en het functioneren van Steunpunt Mantelzorg Zuid. De organisatie wordt vertegenwoordigd door Gertie de Veen, directeur/bestuurder van Steunpunt Mantelzorg Zuid. De periodieke overleggen vinden 1 keer per kwartaal plaats.

Wilt u meepraten, meedenken en misschien ook invloed hebben op de ondersteuning en nieuwe ontwikkelingen? Of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Vul het antwoordformulier in, stuur een mail naar cliëntenraad@mantelzorgzuid.nl of bel met het secretariaat 043-3215046. Zij brengen u in contact met een lid van de Cliëntenraad.​

Vraag aan cliëntenraad


Geslacht*