Nieuws voor jonge mantelzorgers

De Cliëntenraad zoekt versterking!

Steunpunt Mantelzorg Zuid heeft al een aantal jaar een actieve Cliëntenraad. Een betrokken groep mantelzorgers die de belangen behartigt van de mantelzorgers bij het steunpunt. Door het afscheid van een aantal leden zijn we op zoek naar versterking! Mantelzorgers uit de gemeenten Vaals, Valkenburg aan de Geul, Eijsden-Margraten en Maastricht zijn van harte welkom. Wilt u meepraten, meedenken en misschien ook invloed hebben op de ondersteuning en nieuwe ontwikkelingen? Of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Vul het antwoordformulier in, stuur een mail naar cliëntenraad@mantelzorgzuid.nl of bel met het secretariaat 043-3215046. Zij brengen u in contact met een lid van de Cliëntenraad.

lees meer

Handige website voor mantelzorgers

Samenbeterthuis.nl: een handige website voor het bieden van mantelzorg thuis met nuttige informatie en instructievideo's. 

Start Expertiselab Jonge mantelzorgers

Veel studenten hebben naast hun studie een mantelzorgtaak. Zij geven hulp aan een zieke naaste, waarbij veel wordt gevraagd van hun veerkracht. In het Expertiselab jonge mantelzorgers onder Amsterdamse studenten wordt de basis gelegd voor ondersteuning van ma ntelzorgende studenten, door na te gaan wie zij zijn en welke ondersteuningsbehoefte zij hebben. Deze studenten werken zelf mee aan het bedenken van mogelijke interventies. 

lees meer

"What if...": over en voor jonge mantelzorgers

Wat als jij na school niet af kunt spreken omdat je voor je zieke broertje zorgt? Wat als jij je moeder eten geeft in plaats van andersom? Wat als jij in de gaten houdt of je vader niet teveel drinkt? Wat dan? Kom dan naar de theatervoorstelling “What if….”, die écht duidelijk maakt hoe het is om jonge mantelzorger te zijn.

lees meer

Uitnodiging (gratis) Mantelzorg Diner 2017

Resto VanHarte is het levendige buurtrestaurant met betaalbare en gezonde driegangendiners. Aan tafel ontmoeten buurtgenoten elkaar en ontstaan vaak de mooiste gesprekken. Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Onze Resto’s zijn er voor iedereen, jong en oud, waar je ook vandaan komt. Het is een leuke en laagdrempelige manier om met andere mensen in contact te komen. In de maand november organiseert Resto VanHarte mantelzorgdiners om mantelzorgers te trakteren op een mooie (gratis) avond uit en hen te verbinden met hun ‘collega’s’ uit de buurt.

lees meer

Mantelzorgers, vrijwilligers en samenwerkingspartners betrokken bij strategiebepaling

Dinsdag 24 oktober was het een drukte van belang bij Steunpunt Mantelzorg Zuid. Mantelzorgers, vrijwilligers, samenwerkingspartners, leden Raad van Toezicht en het voltallige team van het steunpunt gingen samen in gesprek over de nieuwe strategische koers voor de beleidsjaren 2018 - 2022. Centraal staat: Hoe kunnen we onze energie en middelen zo goed mogelijk inzetten voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers en hoe werken we hierin zo goed mogelijk samen met formele en informele samenwerkingspartners? De waardevolle input van deze strategiesessie vormt de basis voor de strategische doelstellingen en het meerjarenbeleidsplan 2018 - 2022. Wordt dus vervolgd. 

Nogmaals onze hartelijke dank aan de mantelzorgers, vrijwilligers en samenwerkingspartners voor hun enthousiaste en betrokken bijdrage!