Nieuws voor jonge mantelzorgers

Start Expertiselab Jonge mantelzorgers

Veel studenten hebben naast hun studie een mantelzorgtaak. Zij geven hulp aan een zieke naaste, waarbij veel wordt gevraagd van hun veerkracht. In het Expertiselab jonge mantelzorgers onder Amsterdamse studenten wordt de basis gelegd voor ondersteuning van ma ntelzorgende studenten, door na te gaan wie zij zijn en welke ondersteuningsbehoefte zij hebben. Deze studenten werken zelf mee aan het bedenken van mogelijke interventies. 

lees meer

"What if...": over en voor jonge mantelzorgers

Wat als jij na school niet af kunt spreken omdat je voor je zieke broertje zorgt? Wat als jij je moeder eten geeft in plaats van andersom? Wat als jij in de gaten houdt of je vader niet teveel drinkt? Wat dan? Kom dan naar de theatervoorstelling “What if….”, die écht duidelijk maakt hoe het is om jonge mantelzorger te zijn.

lees meer

Uitnodiging (gratis) Mantelzorg Diner 2017

Resto VanHarte is het levendige buurtrestaurant met betaalbare en gezonde driegangendiners. Aan tafel ontmoeten buurtgenoten elkaar en ontstaan vaak de mooiste gesprekken. Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Onze Resto’s zijn er voor iedereen, jong en oud, waar je ook vandaan komt. Het is een leuke en laagdrempelige manier om met andere mensen in contact te komen. In de maand november organiseert Resto VanHarte mantelzorgdiners om mantelzorgers te trakteren op een mooie (gratis) avond uit en hen te verbinden met hun ‘collega’s’ uit de buurt.

lees meer

Mantelzorgers, vrijwilligers en samenwerkingspartners betrokken bij strategiebepaling

Dinsdag 24 oktober was het een drukte van belang bij Steunpunt Mantelzorg Zuid. Mantelzorgers, vrijwilligers, samenwerkingspartners, leden Raad van Toezicht en het voltallige team van het steunpunt gingen samen in gesprek over de nieuwe strategische koers voor de beleidsjaren 2018 - 2022. Centraal staat: Hoe kunnen we onze energie en middelen zo goed mogelijk inzetten voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers en hoe werken we hierin zo goed mogelijk samen met formele en informele samenwerkingspartners? De waardevolle input van deze strategiesessie vormt de basis voor de strategische doelstellingen en het meerjarenbeleidsplan 2018 - 2022. Wordt dus vervolgd. 

Nogmaals onze hartelijke dank aan de mantelzorgers, vrijwilligers en samenwerkingspartners voor hun enthousiaste en betrokken bijdrage!

Intentie tot nauwe samenwerking formeel een feit

De organisaties MEE Zuid-Limburg, Trajekt, Partners in Welzijn (PIW) en Steunpunt Mantelzorg Zuid hebben op woensdag 25 oktober hun plannen om meer en beter te gaan samenwerken formeel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Ze nemen samen de verantwoordelijkheid te werken aan een toekomstbestendige ondersteuning van mensen met een hulp/ondersteuningsvraag. Centraal staan onder andere: goede toegankelijkheid cliëntondersteuning, tijdige en passende ondersteuning, het voorkómen van overlap, het signaleren en oppakken van hiaten in de ondersteuning en meer verbinding tussen formele en informele zorg.

Ik ga eigenlijk altijd met zorgen naar bed.

Een dagje weg of op vakantie. Voor de 20-jarige Yuri Konings uit Landgraaf zijn dat dingen die hij niet zomaar spontaan doet. Want de zorg voor zijn 24-jarige broer Darco komt op de eerste plaats. Van jongs af aan weet Yuri niet beter dan dat hij rekening houdt met zijn ernstig zieke broer. Toen hij gevraagd werd om ambassadeur te worden voor jonge mantelzorgers, nam hij die kans met beide handen aan. “Ik heb zoveel meegemaakt; als ik lotgenoten kan helpen, doe ik dat graag.”

lees meer