Nieuws voor jonge mantelzorgers

Gedragscode

Steunpunt Mantelzorg Zuid acht het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie van groot belang. Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap wordt door de organisatie niet geaccepteerd. De organisatie wil daar door middel van deze gedragscode vorm en inhoud aan geven. Het gaat daarbij naast het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie tevens om het bespreekbaar maken van deze zaken.

lees meer

Zorgmarkt in Amby 7 mei 2017

Op zondag 7 mei organiseert Buurtplatform Amby in de Amyerhoof een informatieve dag over het aanbod op het gebied van zorg en welzijn. Benieuwd naar de verenigingen en organisaties die voor u klaar staan in de wijk? Loop dan op 7 mei even binnen tussen 11.00 en 16.00 uur. U kunt de poster downloaden voor meer informatie. 

lees meer

Steunpunt ook 's middags telefonisch bereikbaar

Per 1 april 2017 is de telefonische bereikbaarheid van het steunpunt als volgt: maandag tot en met donderdag van 8.30 - 12.30 en van 13.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 - 12.30 uur. 

Geef uw mening!

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn/ondersteunen. Daarom ontvangen wij graag uw feedback.

lees meer

Parkeerbeleid Heugemerveld gewijzigd

De gemeente Maastricht heeft van bewoners van Heugemerveld signalen ontvangen dat het op momenten moeilijk is om een parkeerplek te vinden. Met ingang van 6 maart 2017 kunnen bezoekers in Heugemerveld daarom een parkeerticket kopen van maximaal 2 uren.

lees meer

Wmo of Wlz? Tabel maatwerkvoorzieningen geeft uitsluitsel

Wanneer valt een voorzieining nu onder de Wmo en wanneer onder de Wlz? De gemeente Raalte publiceertkunnen we hiervan jaarlijks een handig en actueel overzicht publiceren. Het overzicht voor 2017 is nu beschikbaar. De tabel is opgesteld door Ellen Dijkman, beleidsmedewerker bij de gemeente Raalte.

lees meer