Week van de Jonge Mantelzorger

1-7 juni 2023

Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Zij groeien op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of goede buur. Het zorgen voor een ander ervaren zij als normaal en het geeft ook voldoening, maar daarentegen kan het ook zwaar zijn. Zo maken zij zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten en missen ze soms de nodige zorg en aandacht voor zichzelf. Om hen te ondersteunen en zichtbaar te maken is het jaarlijks van 1 tot en met 7 juni de nationale Week van de Jonge Mantelzorger. Ook JMZ Zuid/ Steunpunt Mantelzorg Zuid zet in deze week de jonge mantelzorgers extra in de schijnwerpers.

Vaak beseffen jonge mantelzorgers en hun omgeving lang niet altijd dat zij opgroeien in een situatie die anders is dan anders. Het zorgen lijkt voor hen vanzelfsprekend en verloopt vaak vanzelf. Toch is het goed om stil te staan bij de gevolgen van deze zorgsituatie in het leven van een jong persoon. Kun je je nog wel goed genoeg concentreren op school als je zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet je soms afspraken met vrienden afzeggen, omdat je moeder niet alleen thuis kan zijn?

Ook al zien deze jongeren zichzelf niet als jonge mantelzorger, ze ondervinden wel de gevolgen van de zorgsituatie al op een vroege leeftijd. Het is daarom belangrijk dat ze gezien, gewaardeerd en waar nodig geholpen worden door mensen om hen heen. In het kader van de Week van de Jonge Mantelzorger organiseert het steunpunt dit jaar een bijzondere activiteit om extra aandacht te besteden aan de jonge mantelzorgers. We gaan namelijk naar Toverland.

Aanmelden voor Toverland