NIEUWS!

Maria kan niet meer

Toen haar man 10 jaar geleden een hersenbloeding kreeg, had Maria nooit kunnen vermoeden dat ze zo uitgebreid voor hem zou gaan zorgen. Ze was dolblij dat hij het had overleefd, maar eenmaal weer thuis na de revalidatieperiode werd pas goed duidelijk hoezeer hun leven, blijvend, veranderd was. Haar man was erg afhankelijk van haar geworden, in zóveel zaken.

lees meer

Project JMZ-vriendelijke school

Afgelopen jaar heeft Steunpunt Mantelzorg Zuid - in samenwerking met de regionale JMZ werkgroep - het thema ‘Jong zijn en opgroeien met zorg’ door middel van het webinar ‘Krachtig en kwetsbaar’ onder de aandacht gebracht van professionals uit de sectoren Onderwijs, Zorg & Welzijn en het brede publiek.

lees meer

Tegemoetkoming medisch afval en incontinentieafval voor inwoners van Maastricht

De tegemoetkoming is er voor inwoners met veel medisch afval, bijvoorbeeld stoma-, dialyse- of beademingsmateriaal. En voor inwoners die niet zelfstandig het incontinentieafval naar het milieuperron kunnen brengen en hierbij geen hulp uit de eigen omgeving (mantelzorger, familielid, vrienden, et cetera) kunnen krijgen.

lees meer

NIEUW! Cursus voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met een psychische kwetsbaarheid

lees meer