« Terug naar overzicht

Gratis vervoer naar vaccinatie locatie voor 70+

Ouderen vanaf 70 jaar zonder Omnibuzz pas worden gratis vervoerd naar de locatie waar ze gevaccineerd worden tegen corona. Dat hebben de 30 deelnemende gemeenten aan de GR Omnibuzz vrijdag besloten. Dit gratis vervoer geldt bij de eerste en de tweede vaccinatie (indien van toepassing).

Het Rijk stelt zich in haar vaccinatiecampagne op het standpunt dat ouderen die geen Wmo-vervoersindicatie hebben, zelf het vervoer moeten regelen. Omdat dit de gemeenten voor een aantal dilemma's plaatst, hebben zij een ander besluit genomen. Bovendien hebben zij minister De Jonge in een brief gevraagd ook de ouderen die geen Wmo-vervoersindicatie hebben gratis Omnibuzz vervoer ter beschikking te stellen. Voor de klanten van Omnibuzz is het vervoer naar de vaccinatielocatie sowieso gratis.

"Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ouderen zich laten vaccineren. Met het schrappen van de eigen bijdrage voor de ritten van en naar de vaccinatielocatie maken de gemeenten het ouderen vanaf 70 jaar zo aantrekkelijk mogelijk om zich te laten inenten", zegt wethouder Marianne Smitsmans, voorzitter van het algemeen bestuur Omnibuzz. 

In de brief aan minister De Jonge stellen de gemeenten zich op het standpunt dat niet alleen de ouderen met een Wmo-vervoersindicatie gratis gebruik kunnen maken van het vervoer naar de vaccinatielocatie, maar ook ouderen die deze indicatie niet hebben. Zij spreken hun zorgen uit dat ouderen zonder Wmo-vervoersindicatie, die ondersteuning bij vervoer naar vaccinatiepunten nodig hebben, de weg naar vrijwilligersinitiatieven niet kunnen vinden en dus mogelijk afzien van vaccinatie. Bovendien betwijfelen de gemeenten of er voldoende vrijwilligersinitiatieven zijn om deze vraagt op te kunnen vangen. 

"Op die manier maken wij het samen mogelijk dat zo veel mogelijk oudere burgers een vaccinatieafspraak maken en dat ze daarbij gelijk behandeld worden." Tevens benadrukken de gemeenten dat door de inzet van Wmo-vervoer zo veel mogelijk vervoer optimaal volgens COVID-19-maatregelen gereden wordt.

Het Rijk heeft in de vaccinatiecampagne besloten dat thuiswonende ouderen zonder een Wmo-vervoersindicatie een beroep moeten doen op vrijwilligers(initiatieven- en organisaties) als zij in eigen kring geen vervoer kunnen regelen.

Bent u 70 jaar of ouder en wilt u gebruikmaken van Omnibuzzvervoer om naar een vaccinatielocatie te gaan?
Bel Omnibuzz via telefoonnummer: 0900-33 10 550.