« Terug naar overzicht

Steunpunt 25 jaar | Fusie met Envida

Hoe het allemaal begon
Een tweetal vrijwilligers van het eerste uur zetten zich nog steeds van harte in voor het steunpunt. Elly en Huub, zij waren erbij toen de basis werd gelegd voor het huidige Steunpunt Mantelzorg Zuid. Samen met 13 collega-vrijwilligers gingen zij in 1996 van start in de terminale thuiszorg. Steeds meer mensen kiezen er dan voor om hun laatste levensfase thuis door te brengen waardoor hun mantelzorgers onder druk komen te staan. De hulp van Elly en Huub en hun collega’s is van groot belang om overbelasting bij deze families en andere naasten te voorkomen. De Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Rode Kruis Maastricht e.o. is een feit.

Al snel bereikt dit nieuws ook het Zorgkantoor. Zij zijn razend enthousiast over het initiatief en stellen voor om het project uit te breiden met vrijwillige thuiszorg voor mantelzorgers van mensen met een langdurige, somatische ziekte. Want ook zij hebben deze ondersteuning broodnodig. Vrijwel gelijktijdig wordt ook een uitbreiding van het werkgebied naar de gehele regio Zuidelijk Zuid-Limburg gerealiseerd.

Van project naar brede ondersteuning voor mantelzorgers
We zijn 15 jaar verderDe naam van het steunpunt is inmiddels veranderd in Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL. Waar eerst sprake was van een kleinschalig project met 1 beroepskracht, zien we nu een stevige deskundige professionele organisatie, met 14 beroepskrachten, die de spil vormt op het gebied van mantelzorgondersteuning en vrijwillige inzet in zorg en welzijn. Zo hebben Elly en Huub inmiddels meer dan 200 collega-vrijwilligers.
Zij bieden samen op jaarbasis meer dan 42.000 uur vrijwillige ondersteuning; in de (terminale) thuiszorg, in 2 hospices en in de ziekenbegeleiding. Deze vrijwilligers én de 3700 bij het steunpunt ingeschreven cliënten (mantelzorgers van jong tot oud en hun naasten voor wie zij zorgen) kunnen met hun ondersteuningsvragen terecht bij vrijwilligerscoördinatoren, mantelzorgconsulenten én een mantelzorgmakelaar. Het ondersteuningsaanbod omvat nu, naast de individuele begeleiding, een rijk aanbod aan educatieve bijeenkomsten en mantelzorgcontacten. Jaarlijks maken hier meer dan 1.000 mantelzorgers gebruik van. Ook jonge mantelzorgers tot 25 jaar en mantelzorgers die werk en zorg combineren krijgen steeds meer de aandacht die ze zo nodig hebben. Het werkgebied van het steunpunt bestaat dan uit de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals.

25 jaar een warm hart voor mantelzorgers en vrijwilligers
Het jaar 2021 is bijna ten einde en het jubileumjaar van Steunpunt Mantelzorg Zuid is bijna voorbij. Ondanks de beperkingen van de pandemie hebben we Elly en Huub toch kunnen fêteren met hun 25-jarige onbetaalbare inzet voor het steunpunt. In het videoportret van Huub Als je voor een ander zorgt, zorg je ook voor jezelf’, dat onlangs door Lin Haene is gemaakt, wordt op een prachtige wijze zichtbaar wat het vrijwilligerswerk kan betekenen voor mantelzorgers en hun naasten maar ook voor de vrijwilliger zelf. 

Uitgangspunt nu is dat steeds meer mensen langer thuis kunnen blijven wonen en mede hierdoor wordt het maatschappelijk belang van mantelzorg steeds groter. Medewerkers van het steunpunt merken dit aan de toename van het aantal en de complexiteit van de hulpvragen. We verwachten dat de druk op mantelzorg de komende jaren alleen nog maar verder zal stijgen omdat het aantal mantelzorgers per hulpvrager behoorlijk gaat afnemen. Deze ontwikkelingen vragen om een meer effectieve preventieve ondersteuning van mantelzorgers en het inrichten van goede voorzieningen om het risico op uitval te voorkomen.De ondersteuning van mantelzorg is een taak van de gemeenten. Het steunpunt werkt op dit moment voor de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Stein.

Borging voor de toekomst
Als gevolg van financiële tekorten in het Sociaal Domein zijn de (toekomstige) subsidierelaties moeilijk te voorspellen. Dit maakt het steunpunt als kleine, zelfstandige entiteit kwetsbaar. Mede daarom is het afgelopen jaar intensief gezocht naar een geschikte samenwerkingspartner. Het steunpunt is blij een goede partner te hebben gevonden in Envida. Want ook voor Envida is versterking van de mantelzorger, zowel jong als oud, cruciaal.

Het steunpunt en Envida fuseren per 1 januari 2022. Hierdoor kan de continuïteit en kwaliteit van de mantelzorgondersteuning en de vrijwillige inzet ook in de toekomst geborgd worden.

Wat betekent dit voor u als mantelzorger of vrijwilliger?
Voor u en uw ondersteuning verandert er niets. U kunt, zoals u gewend bent, gebruik blijven maken van de dienstverlening van het steunpunt. Uw vertrouwde mantelzorgconsulenten Pia, Yvonne, Lilian en Tanja, vrijwilligerscoördinator Rianne, mantelzorgmakelaar Sonja én natuurlijk Elly en Huub en hun collega-vrijwilligers staan ook na de fusie voor u klaar. De onafhankelijke positie van het steunpunt blijft gewaarborgd. U kunt dus blijven rekenen op een onafhankelijk advies en behartiging van uw belangen.

Vanaf 1 januari 2022 staan we, samen met onze nieuwe collega’s van Envida, voor u klaar!

Gertie de Veen                                                        Roger Ruijters
Directeur/ bestuurder                                              Raad van bestuur
Steunpunt Mantelzorg Zuid                                     Envida