Beter thuis met Dementie

Het doel van deze cursus is dat u zich hierna minder belast voelt omdat u beter met de problemen om kunt gaan en dat uw partner als gevolg hiervan langer prettig thuis kan wonen. De reacties van eerdere deelnemers zijn positief: ze leren van de workshops en van elkaar en krijgen meer zelfvertrouwen. Daarnaast bent u er ook even samen uit. Er wordt er een hele week voor u gezorgd. 

Het effect van deze cursus is onderzocht in een driejarig wetenschappelijk onderzoek en de voorlopige resultaten wijzen erop dat mensen hier echt baat bij hebben.

De cursus wordt gefinancierd. De de eigen bijdrage is daarom slechts € 100,- euro per koppel per 'vakantie-cursus-week'.

Meer informatie: Volg deze link