« Terug naar overzicht

Dichtbij mantelzorg 12: het verhaal van Ben

We nodigen mantelzorgers uit om, aan de hand van een aantal vragen, hun verhaal met ons te delen. Je verhaal vertellen en delen met anderen geeft ruimte in je hoofd. Verder hopen we dat de openhartige verhalen van mantelzorgers anderen een hart onder de riem steken of misschien wel inspireren.

Lees hier deel 12 van onze rubriek ‘Dichtbij Mantelzorg’, over Ben en Sarah. Sarah heeft een hersenaneurysma. Een aneurysma is een uitpuiling van de wand van een hersenslagader. Hierdoor is ze afhankelijk geworden van de hulp van haar echtgenoot Ben. In de zorg voor Sarah wordt Ben ondersteund door mantelzorgmakelaar Sonja Stevens van Steunpunt Mantelzorg Zuid. Lees hieronder wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Sarah en Ben zijn al jaren gelukkig getrouwd. Ze hebben drie kinderen en 2 kleinkinderen. In 2019 krijgt Sarah totaal onverwacht een hersenaneurysma en vanaf dat moment staat hun wereld op de kop. Het huishouden, koken en andere dingen, die Sarah voorheen zelfstandig kon regelen, lukken niet meer. Zonder hulp van Ben zou ze zich thuis niet meer zelfstandig kunnen redden. Sarah doet haar uiterste best om de dagelijkse dingen weer onder de knie te krijgen maar begin 2021 moet ze helaas concluderen dat er geen vooruitgang meer mogelijk is. Sarah heeft het heel moeilijk met het accepteren van haar blijvende beperkingen. Om haar te helpen met het leren omgaan met deze ingrijpende verandering in haar leven gaat ze binnenkort deelnemen aan het behandelprogramma ‘Hersenz’. In dit programma leren mensen zoals Sarah hun energie goed te verdelen en om te gaan met bijvoorbeeld vergeetachtigheid, concentratieverlies of moeite met organiseren. Verder werkt Sarah tijdens het programma aan haar fysieke conditie zodat ze weer vertrouwd raakt met haar lichaam.

Toen Sarah de hersenbeschadiging kreeg veranderde er veel. In haar leven maar ook in het leven van Ben. Het kan helpen wanneer je als mantelzorger weet welke verschijnselen er kunnen optreden en hoe je het beste met je naaste kunt omgaan na deze ingrijpende levensgebeurtenis. Daarom besluit Ben zich aan te melden voor de cursus ‘Omgaan met niet-aangeboren hersenletsel’ van het steunpunt. Hier ontmoet hij lotgenoten en krijgt hij handvatten geboden om goed te zorgen voor Sarah maar ook voor zichzelf.

Omdat Ben veel en onregelmatig werkt wordt in overleg met de Wmo-afdeling van de gemeente de huishoudelijke hulp en de dagbesteding voor Sarah bij Stichting Gehandicapten Zorg Limburg (SGL) uitgebreid. SGL is er voor mensen met chronisch hersenletsel. Zij biedt cliënten en hun naasten ondersteuning op maat zodat zij een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden.

Daarnaast wordt, met ondersteuning van Sonja Stevens (Mantelzorgmakelaar) een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) aangevraagd. De Wet langdurig zorg is er voor mensen die langdurig en vaak zorg of toezicht nodig hebben. De mantelzorgmakelaar helpt bij alle stappen die er gezet moeten worden. Alle relevante documenten worden opgevraagd zoals medische historie bij de huisarts, medicijnenlijst bij de apotheek en rapporten van betrokken specialisten.  Sonja legt verder uit wat de (financiële) voor- en nadelen zijn van zorg via een Persoonsgebonden Budget (PGB) en helpt bij het invullen van alle formulieren. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft uiteindelijk een positieve indicatie! De ondersteuning via de Wmo kan worden stopgezet en alle zorg wordt nu verstrekt vanuit de Wlz.

Op verzoek wordt voor Ben een PGB aangevraagd. Ook hiervoor moeten weer allerlei formulieren ingevuld worden en vindt een gesprek met het Zorgkantoor plaats om te beoordelen of Ben voldoet aan alle voorwaarden. Dit gehele proces vindt plaats onder begeleiding van de mantelzorgmakelaar. Gelukkig wordt alles goedgekeurd en kan Ben nu met een gerust hart voor Sarah zorgen. 

Zorgt u ook intensief voor een naaste en heeft u iemand nodig die met u meedenkt en eventueel regeltaken van u overneemt? Bel of mail dan met Sonja Stevens, mantelzorgmakelaar bij het steunpunt. T 06 – 83668179 | s.stevens@mantelzorgzuid.nl.