Mantelzorgwaardering 2020 per gemeente

Iedere gemeente bepaalt zelf hoe de mantelzorgwaardering/ het mantelzorgcompliment eruit ziet en wie hiervoor in aanmerking komt. Wilt u weten hoe het in uw gemeente geregeld is? 
​In dit overzicht vindt u, voor zover bekend, een link naar de regeling per gemeente uit het werkgebied van het steunpunt.