« Terug naar overzicht

Wij zijn op zoek naar mantelzorgers

Hallo, wij zijn Lisah Elbertsen en Ellen Velthorst. Wij zijn twee masterstudenten Healthcare Policy, Innovation & Management aan de Universiteit van Maastricht.  Voor onze afstudeeronderzoeken zijn we op zoek naar mantelzorgers die met ons in gesprek willen gaan.   

Ellen doet onderzoek naar gevoelens van eenzaamheid en sociaal isolement onder mantelzorgers en of de Coronamaatregelen daar invloed op hebben. Om mee te doen aan dit onderzoek is het niet noodzakelijk dat u extreme gevoelens van eenzaamheid en sociaal isolement ervaart. Ellen wil ook praten met mantelzorgers die minder last hebben van deze gevoelens.

Lisah doet onderzoek naar de mantelzorg identiteit. Voor dit onderzoek is Lisah op zoek naar mantelzorgers die in gesprek willen gaan over hoe zij de rol als mantelzorger ervaren en hoe dit in het verleden is geweest.

Voor beide onderzoeken zijn wij op zoek naar ongeveer 10-15 mantelzorgers die een interview willen laten afnemen van ongeveer 30-45 minuten. Wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan het onderzoek zult u worden geïnterviewd in april of mei 2021. De interviews worden volledig anoniem verwerkt. Bij de afname van de interviews zal rekening gehouden worden met de geldende coronaregels en uw wensen. Daardoor zullen de interviews veelal online plaatsvinden (via Zoom of Microsoft Teams).

Wilt U deelnemen aan een van beide onderzoeken of wilt u graag nog meer informatie, stuur dan een mail naar mantelzorg-socmed@maastrichtuniversity.nl. U kunt zelf bepalen aan welk van beide onderzoeken u een bijdrage wilt leveren. Natuurlijk is het ook toegestaan aan beide onderzoeken deel te nemen.