We gaan voorzichtig weer opstarten

Het steunpunt gaat vanaf 1 juli, waar mogelijk, starten met huisbezoeken, contactgroepen en het inzetten van de vrijwilligers. 

Mantelzorgconsulenten en mantelzorgmakelaar gaan, indien mogelijk, vanaf 1 juli weer op huisbezoek bij mantelzorgers en hun naasten. Ze gaan uitsluitend op bezoek als de gezondheid van alle betrokkenen gewaarborgd blijft. De zorgsituatie moet coronavrij zijn, de aanwezigen hebben geen klachten en het is mogelijk om gedurende het bezoek 1,5 meter afstand te houden. De medewerkers van het steunpunt hebben de beschikking over desinfecterende handgel en een mondkapje. De wandel- en tuinbezoeken van de mantelzorgconsulenten en -makelaar en een bezoek op het kantoor van het steunpunt blijven tot de opties behoren. Ook de digitale huisbezoeken blijven, indien wenselijk, tot de mogelijkheden behoren. 

Ook de groepsbijeenkomsten voor mantelzorgers gaan we vanaf 1 juli weer langzaam opstarten. We beginnen met de contactgroepen, zoals de contactgroepen Dementie, NAH en GGZ. Om te kunnen voldoen aan de RIVM-veiligheidsvoorschriften beperken we het aantal deelnemers per contactgroep tot maximaal 8 mantelzorgers. De deelnemers van de contactgroepen ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de eerste bijeenkomst. Heeft u belangstelling voor deelname? Neem dan contact op met het steunpunt via info@mantelzorgzuid.nl of bel ons via 043-3215046.

De inzetten van de vrijwilligers ter ondersteuning van mantelzorgers in de thuissituatie starten per 15 juli. En ook hier geldt dat bij deze inzetten de gezondheid van de mantelzorger, van zijn naaste en van de vrijwilliger gewaarborgd blijft. Alle aanwezigen moeten voldoen aan de gezondheidsvoorwaarden, zich houden aan de RIVM-veiligheidsvoorschriften en zich ‘goed’ voelen bij deze inzet.

N.B. Alle data en versoepelingen zijn onder voorbehoud. Aanpassingen zijn per direct mogelijk als de ontwikkelingen en het overheidsbeleid daarom vragen.