« Terug naar overzicht

Hallo...wij zijn de VAR! Deel 3

In de reeks 'Hallo...wij zijn de VAR' maken we kennis met Petra Moermans. Zij is lid van de Vrijwilligersadviesraad sinds 2019. De VAR behartigt de belangen van alle, bij het steunpunt ingeschreven, vrijwilligers. 

“Hoi, ik ben Petra Moermans, moeder van twee lieve dochters van 20 jaar en 21 jaar oud. In 2018 ben ik bij Steunpunt Mantelzorg Zuid begonnen als vrijwilliger in de respijtzorg en in de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). Vervolgens heb ik me in 2019 aangemeld als lid van de Vrijwilligersadviesraad (VAR) en ben ik vorig jaar gestart als vrijwillige coach. Als coach begeleid ik een groepje vrijwilligers.”

Wanneer ben je gestart met het zoeken naar vrijwilligerswerk en waar was je naar op zoek?
“Ik ben in 2017 vanwege gezondheidsproblemen gestopt met werken na 33 jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt te hebben. Mijn wens was om vervolgens iets in de terminale zorg te gaan doen. Dit was een bewuste keuze. Ik ben altijd zeer geïnteresseerd geweest in spiritualiteit en heb me daar ook veel mee beziggehouden.”

Hoe ben je als vrijwilliger in contact gekomen met het steunpunt en wat heb je zoal als vrijwilliger voor het steunpunt gedaan?
“In eerste instantie ben ik bij twee hospices op gesprek geweest voor vrijwilligerswerk. Dit sloot echter niet goed aan bij wat ik eigenlijk wilde. Ik kreeg de indruk dat ik vooral bezig zou zijn met nevenwerkzaamheden zoals het eten, de was enz. terwijl mijn interesse juist uitging naar de zieke mens, zijn ervaringen en belevingen. Ik kreeg toen de tip om eens te informeren bij Steunpunt Mantelzorg Zuid…en zo kwam ik via Google op de website van het steunpunt en heb ik me ingeschreven. Omdat er op dat moment nog weinig hulpvragen voor de VPTZ binnenkwamen, ben ik eerst begonnen in de respijtzorg bij een mevrouw met Dementie en Parkinson. Er volgden meerdere inzetten maar mijn passie bleef de terminale zorg. Later kwamen meer aanvragen voor de VPTZ binnen en zo heb ik nu inmiddels al meerdere inzetten mogen doen.”

Het thema van dit interview is; Bejegening van de vrijwilliger. Heb je zelf als vrijwilliger al eens een situatie meegemaakt waarbij je niet blij was met de manier waarop je bejegend werd?
“Tijdens mijn werk in de gehandicaptenzorg heb ik de opleiding gevolgd voor therapeut Shantala Speciale Zorg. Deze kennis, heb ik als docent ook mogen overdragen aan mijn toenmalige collega’s. Bejegening; hoe ga je met cliënten om, kwam in deze les ook aan bod. Onder andere dat de manier waarop je iets doet, de intentie erachter dat je deze gewild of ongewild overbrengt op de ander. En dat lichaamstaal meer zegt dan woorden.

Als vrijwilliger bij het steunpunt heb ik slechts één keer een zeer uitzonderlijke en moeilijke situatie meegemaakt. Er was sprake van agressie in een zeer intensieve zorgsituatie. Mijn inzet en de inzet van een collega vrijwilliger zijn, na overleg met de coördinator, de vrijwillige coach en een andere professional beëindigd. Ik denk dat ik zelf goed kan omgaan met complexe situaties en heb eigenlijk verder niet meer echt iets meegemaakt wat ik zelf niet kon oplossen.
Vrijwilligers die het soms moeilijk vinden om hun grenzen aan te geven kunnen dit inbrengen tijdens de vrijwilligersfoyers van het steunpunt. Het helpt om er met anderen over te praten en te leren van ervaren vrijwilligers.”

Heb je, als ervaren vrijwilliger, tips voor je collega-vrijwilligers waar het gaat om het omgaan met moeilijke situaties tijdens je vrijwilligerswerk?
“Beter liefdevolle grenzen dan grenzeloze liefde. Hiermee wil ik zeggen dat je niet altijd alles hoeft te doen wat er gevraagd wordt. Jij hebt je eigen grenzen en het recht om deze te bewaken en bespreekbaar te maken zeker wanneer iemand over jouw grenzen dreigt te gaan. Het is belangrijk om aan te geven wat iets met jou doet. Je hoeft je niet te verantwoorden maar communiceer en blijf respectvol. Je bent sterk als je je kwetsbaar durft op te stellen. Je hoeft nergens mee rond te blijven lopen; mensen zijn erg blij en dankbaar met jou als vrijwilliger! Én het is belangrijk dat jij je er ook goed bij voelt.”

Op welke wijze willen/kunnen jullie als VAR iets betekenen voor vrijwilligers die tegen grenzen aanlopen in het vrijwilligerswerk?                                                                                         
“In eerste instantie kun je met je coach praten als er iets speelt in je vrijwilligerswerk en/of met de vrijwilligerscoördinatoren. Er is altijd wel iemand bereikbaar via het steunpunt. Je mag te allen tijde ook iemand benaderen van de VAR als je ergens mee zit. De VAR geeft advies en bespreekt beleidszaken waaronder ook de grenzen aan het vrijwilligerswerk bij het steunpunt. We vertegenwoordigen de vrijwilligers tijdens het overleg met de directie. Dit overleg vindt vier keer per jaar plaats en agendapunten zijn bijvoorbeeld de functietaken van een vrijwillige coach of vrijwilliger, de onkostenvergoeding voor vrijwilligers of organisatorische zaken.”

Heb je als vrijwilliger vragen die je graag wilt bespreken met een lid van de VAR? Dan kun je contact met hen opnemen per e-mail via vrijadraad@mantelzorgzuid.nl. Of telefonisch via het centrale nummer van het steunpunt 043 – 321 50 46. Je wordt dan teruggebeld door Jan Boom, voorzitter van de VAR. Door alle Corona maatregelen is het persoonlijk contact helaas minder geworden.

Laat je stem horen! Er wordt zeker iets mee gedaan!

Vraag aan vrijwilligersadviesraad


Geslacht*