Tevredenheidsonderzoek vrijwilligers en coaches 2020

Deze keer volgens een geheel nieuwe opzet. Geen schriftelijk onderzoek bij de totale groep, maar een groepsgesprek met een steekproef van maximaal 12 vrijwilligers en coaches.

Én we zoomen voor het eerst in op 1 bepaald thema; dit jaar het thema ‘Binding’. Door met een vertegenwoordiging in te zoomen, willen we meer diepgang bereiken, die leidt tot vernieuwende inzichten en aanknopingspunten voor verbetering van onze diensten en ondersteuning.  

​De steekproef heeft inmiddels plaatsgevonden, dus let goed op uw brievenbus. Er kan zomaar een uitnodiging tussen zitten. En we hopen dan natuurlijk dat u het belangrijk en fijn vindt om deel te nemen.

Voor vragen over dit onderzoek kunt u terecht bij:
Coördinatoren Marlies, Rianne en Monique en Ellen Schulinck (beleidsadviseur) via 043-3215046 of info@mantelzorgzuid.nl