Mantelzorg in Balans

Mantelzorg in Balans

Onlangs hebben we de eerste cursus Mantelzorg in Balans van 2024 afgerond. 
De balans tussen geven en nemen kan door het langdurig verlenen van zorg verstoord raken.

Deze cursus leert mantelzorgers meer inzicht te krijgen in hun eigen situatie. Vragen als; "is er voldoende balans tussen mijn taak als mantelzorger en heb ik nog de tijd en energie om zelf dingen te ondernemen?", "Hoe blijf ik naast mijn mantelzorgtaak vitaal?" en "Hoe ziet mijn netwerk eruit en wie kan ik vragen om hulp?" kwamen aan bod in deze cursus van 4 dagdelen. 

Wilt u ook een keer deelnemen aan de cursus mantelzorg in balans, laat het ons weten via info@mantelzorgzuid.nl

Mockstraat 1
6226 CA Maastricht 

T: 043-3215046 
W: www.mantelzorgzuid.nl 

De eerste deelnemers zeiden er het volgende over:

“Ik krijg steeds meer inzicht in mijn eigen situatie.“

“ Ik let meer op mijn eigen grenzen om in balans te blijven.“

“Verhalen van de andere deelnemers zijn herkenbaar en dat geeft troost en je leert relativeren."

“Ik heb meer afstand leren nemen van mijn zorgtaken."

“Meer kijken naar 'energie gevers'."

“Het was een fijne groep in een veilige omgeving."

Block style
mib