Respijtzorg

Mantelzorg trekt een zware wissel op de gezondheid en energie van de mantelzorger. Aandacht voor deze mantelzorger is van groot belang. U kunt ter ondersteuning van deze mantelzorger een vrijwilliger aanvragen die één dagdeel per week of per 14 dagen de mantelzorger vervangt, zodat deze zich even, met een gerust hart, niet bezig hoeft te houden met zorgen.

Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het via onze beveiligde website retour of download de pdf en stuur het formulier naar:

Steunpunt Mantelzorg Zuid
Sphinxlunet 3
6221JD Maastricht

NB: Wanneer u het formulier invult en aan ons retour stuurt gaat wij ervan uit dat u toestemming van de betreffende persoon heeft gekregen voor het delen van deze informatie. 

Aanvraag inzet vrijwilliger in de thuiszorg

Gegevens hulpvrager


Geslacht*


Nationaliteit*
Sociaal netwerk*

Dagbesteding

Mantelzorg*


Gegevens mantelzorger
Mantelzorger voelt zich zwaarbelast?

Gegevens aanvraagHulpvraag*


Soort inzetStructurele inzet: frequentie


Structurele inzet: voorkeur dag

Structurele inzet voorkeur dagdeel

Bijzonderheden inzet zorgvrijwilliger

Voorkeur geslacht vrijwilliger*

Mobiliteit hulpvrager*


Wordt er in huis gerookt?

HuisdierGegevens aanmelder