NIEUWS VOOR PROFESSIONALS!

Schitterende mensen gezocht!

We zoeken gemotiveerde, enthousiaste vrijwilligers

Wil je een glansrol spelen in het leven van een ander? Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je nieuwe vaardigheden leert? Word vrijwilliger bij Steunpunt Mantelzorg Zuid en ondersteun/help mantelzorgers en hulpvragers die nog zelfstandig wonen. Je maakt een praatje, gaat samen op pad of onderneemt andere zaken. We streven altijd naar een mooie match/klik. Steunpunt Mantelzorg Zuid organiseert voor de vrijwilligers diverse trainingen en activiteiten. Je ontvangt een onkostenvergoeding en bent verzekerd.

lees meer

Nieuwjaarswens 2018

Herstart Breincafé Maastricht

Met gepaste trots nodigen wij u graag uit voor de herstart van het Breincafé Maastricht. Het breincafé is een ontmoetingsplek voor mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals. Het accent ligt op contact, herkenning, en voorlichting in een plezierige en informele omgeving. Deelname is gratis en vrijblijvend.

Deze herstart vindt plaats op maandag 15 januari 2018 van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel 60 te Maastricht. Naast een feestelijk tintje, zal deze avond in het teken staan van de zorgbehoeften van getroffenen en mantelzorgers.


 

lees meer

Vrijwilligers en coaches hartelijk bedankt!

Terugblik
Nu het einde van het jaar nadert willen we graag even terugkijken op 2017; even stilstaan bij wat onze vrijwilligers allemaal voor mooie inzetten hebben gedaan. Inzetten bij mensen die veel alleen zijn, maar ook inzetten om er als vrijwilliger te zijn zodat de mantelzorger even vrijaf heeft en ook mensen begeleiden naar ziekenhuis of arts. En dan natuurlijk onze coaches, die daar waar nodig onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen. Ja, we kunnen terugkijken op een mooi jaar waarin in er weer mooie gebeurtenissen hebben plaatsgevonden en indrukwekkende, leuke, intense, trieste en soms hilarische herinneringen zijn gemaakt.

lees meer

Handige website voor mantelzorgers

Samenbeterthuis.nl: een handige website voor het bieden van mantelzorg thuis met nuttige informatie en instructievideo's. 

Start Expertiselab Jonge mantelzorgers

Veel studenten hebben naast hun studie een mantelzorgtaak. Zij geven hulp aan een zieke naaste, waarbij veel wordt gevraagd van hun veerkracht. In het Expertiselab jonge mantelzorgers onder Amsterdamse studenten wordt de basis gelegd voor ondersteuning van ma ntelzorgende studenten, door na te gaan wie zij zijn en welke ondersteuningsbehoefte zij hebben. Deze studenten werken zelf mee aan het bedenken van mogelijke interventies. 

lees meer