Extra aandacht en zorg in de laatste levensfase

Een vrijwilliger palliatieve terminale zorg (VPTZ-vrijwilliger) van Steunpunt Mantelzorg Zuid verlicht de taken van mantelzorgers woonachtig in de gemeenten Maastricht, Valkenburg aan de Geul en Meerssen, die zorgen voor een naaste in de laatste levensfase. De vrijwilliger vult datgene aan wat u als partner, familielid of vriend voor uw naaste doet en werkt hierin samen met de professionele zorg.

Desgewenst kan een vrijwilliger meerdere keren per week komen. Zo krijgt u de gelegenheid even tot rust te komen of zaken te regelen. De inzet van de vrijwilliger is kosteloos en doorgaans binnen enkele dagen te regelen. Een verwijzing is niet nodig. U kunt vrijblijvend contact opnemen met de vrijwilligerscoördinatoren van het steunpunt per telefoon 043-3215046 of per e-mail info@mantelzorgzuid.nl of vul het onderstaande formulier in. 

Aanvraag inzet vrijwilliger in de thuiszorg

Gegevens hulpvrager


Geslacht*


Nationaliteit*
Sociaal netwerk*

Dagbesteding

Mantelzorg*


Gegevens mantelzorger
Mantelzorger voelt zich zwaarbelast?

Gegevens aanvraagHulpvraag*


Soort inzetStructurele inzet: frequentie


Structurele inzet: voorkeur dag

Structurele inzet voorkeur dagdeel

Bijzonderheden inzet zorgvrijwilliger

Voorkeur geslacht vrijwilliger*

Mobiliteit hulpvrager*


Wordt er in huis gerookt?

HuisdierGegevens aanmelder