NIEUWS VOOR PROFESSIONALS!

Een snackmomentje Mindfulness voor ouders en jonge mantelzorgers

Deze oefeningen zijn eigenlijk bedoeld voor in de klas maar kunnen ook thuis voor meer rust, energie en concentratie zorgen!

Kijk even op https://www.glimlachinjehoofd.nl/rustendoortje voor oefeningen voor kinderen en jongeren (en stiekem ook voor hun ouders).

lees meer

De Mantelzorgmakelaar; ook voor ouders van jonge mantelzorgers

Voor als je iemand zoekt die (kosteloos) met je meedenkt en adviseert bij het regelen van praktische hulp, zorg en ondersteuning. U kunt bij Sonja Stevens, mantelzorgmakelaar bij Steunpunt Mantelzorg Zuid terecht met vragen over wet- en regelgeving rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet Langdurige Zorg (WLZ), Persoonsgebonden Budget (PGB), de zorgverzekering, Centraal Administratie Kantoor (CAK) of andere instanties.
U kunt Sonja op haar werkdagen maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 – 17.00 uur bereiken via: E s.stevens@mantelzorgzuid.nl |  T 06-38922245 (u kunt uw vragen ook stellen via WhatsApp)

lees meer

Noodlijn #goedverbonden voor ouders

Gaat het thuis niet zoals je zou willen en weet je het even niet meer? Lukt het niet om alle ballen hoog te houden? De telefonische hulplijn 085 864 01 64 is door de Stichting Kinderleven in Maastricht opgezet om een luisterend oor te bieden aan gezinnen waar de stress hoog oploopt, nu de coronacrisis velen aan huis kluistert.

lees meer

Ondersteuning voor ouders van jonge mantelzorgers

Beste ouder/verzorger,

De huidige corona-crisis vraagt veel extra inzet van gezinnen waar al sprake is van ziekte en zorg. De dagbestedingen en scholen zijn dicht, begeleiding thuis valt tijdelijk weg, iedereen is meer op elkaar aangewezen. Kortom, de druk op alle gezinsleden kan flink toenemen. Het valt dan niet mee om alle ballen in de lucht te houden.

lees meer

Dichtbij Mantelzorg: het verhaal van Sonja en haar vader

Omdat een huisbezoek in deze Corona-tijd niet mogelijk is, ontstaan er bij Steunpunt Mantelzorg Zuid allerlei nieuwe initiatieven om mantelzorgers te ondersteunen. Het geven van aandacht en er zijn voor de ander is belangrijk, zeker in deze tijd. Een van de nieuwe initiatieven is het weergeven van de ervaringsverhalen van mantelzorgers en hun naasten in tijden van Corona.

lees meer

Mantelzorgwaardering 2020 gemeente Maastricht

Een mantelzorgcompliment is een blijk van waardering die iemand die zorg nodig heeft, kan aanvragen voor zijn of haar mantelzorger. Iedere gemeente bepaalt zelf hoe deze mantelzorgwaardering wordt ingevuld.

Mantelzorgers uit de gemeente Maastricht, die voldoen aan bepaalde voorwaarden, ontvangen € 200,00 van de gemeente Maastricht. De voorwaarden zijn: de mantelzorger verleent minimaal 8 uur per week zorg, gedurende 3 maanden of meer, of de mantelzorger verleent zorg aan een terminale patiënt. U kunt de mantelzorgwaardering van de gemeente Maastricht aanvragen tot 1 maart 2021. Klik hier voor meer informatie en het aanvraagformulier. 

lees meer