Agenda voor Mantelzorgers

September

Contactgroep Parkinson

Dinsdag 17 September / 13.30 - 15.00 uur / Steunpunt Mantelzorg Zuid / Sphinxlunet 3 / Maastricht

Voor mantelzorgers van mensen met Parkinson of Parkinsonisme.

Meer informatie/aanmelding

Academie Informele Zorg: Eenzaamheid

Dinsdag 17 September / 14.00 - 16.30 uur / Radar | Randwijcksingel 35 | Maastricht

In de Academie Informele Zorg bundelt het steunpunt haar kennis, menskracht en middelen met diverse partners voor een passend scholingsaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers. Deelname aan deze activiteiten is gratis. 

In deze themabijeenkomst komen onder andere de volgende vragen aan bod:Wat is eenzaamheid en wat zijn de gevolgen? Is het een individueel of maatschappelijk probleem?

Meer informatie en aanmelding: www.academieinformelezorg.nl 

Contactgroep Autisme Info Stein

Dinsdag 17 September / 19.00 - 20.30 uur / Buurtcentrum Nieuwdorp / Bergènkensraat 1 (voormalige Don Boscoschool) / Stein

Een ontmoetingsplek voor mensen met autisme, hun mantelzorgers en andere betrokkenen. 

Meer informatie/aanmelding

Contactgroep Ouders voor Ouders Maastricht

Dinsdag 17 September / 19.30 - 21.00 uur / 't Atrium / Aureliushof 160 / Maastricht 

Contactgroep voor en door ouders/verzorgers van een zorgenkindje met bijvoorbeeld een chronische ziekte, autisme, ADHD, PDD-NOS, etc. Centraal staat ontmoeting, herkenning, steun en ontspanning zonder oordeel van een professional en zonder verplichting. Info: stichtingoudersvoorouders@hotmail.com.
 

Dialogen rond dementie: 'Troost van illusies'

Woensdag 18 September / 19.00 - 20.30 uur / Greepzaal op niveau 4 van het MUMC+

Alzheimer Centrum Limburg organiseert jaarlijks een serie Dialogen rond Dementie. De dialoog op woensdag 18 september heeft als thema 'Troost van illusies'. Ethische vragen rond doen-alsof met dingen in de belevingsgerichte zorg. Gastsprekers zijn Dr. Ruud Hendriks en Dr. Ike Kamphof.De lezing vindt plaats van 19.00 tot 20.30 uur in de Greepzaal op niveau 4 van het MUMC+. De toegang is gratis en de zaal is open om 18.30 uur. Aanmelden is niet nodig. 

Mantelzorgsalon Eijsden-Margraten

Donderdag 19 September / 10.00 - 11.30 uur / Huiskamer / Groenstraat 17 / Cadier en Keer

Een maal per maand vindt de mantelzorgsalon plaats in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Vaals, Eijsden-Margraten en Stein. U kunt gewoon binnenlopen voor een kopje koffie en een praatje. Tijdens de salon wordt informatie gegeven over een (actueel) mantelzorgthema. U kunt andere mantelzorgers ontmoeten en uw vragen stellen aan de mantelzorgconsulent van Steunpunt Mantelzorg Zuid. U hoeft zich voor deelname niet aan te melden. Loop gewoon eens binnen. 

Contactgroep Dementie Maastricht

Donderdag 19 September / 10.30 - 12.00 uur / Maastricht / Steunpunt Mantelzorg Zuid / Sphinxlunet 3 / Maastricht

Voor mantelzorgers van mensen met dementie. Deelname aan deze contactgroep biedt u de mogelijkheid ervaringen te delen met mensen die in eenzelfde situatie verkeren. De groep wordt begeleid door een mantelzorgconsulent.

Meer informatie/aanmelding

Ontmoeting De Ketel

Donderdag 19 September / 13.30 - 15.00 uur / Ontmoetingspunt de Ketel / Past. Dom. Hexstraat 70 / Meerssen

Onder het genot van een kopje koffie wordt er gepraat over allerlei zaken die u als mantelzorger aangaan. Ook degene voor wie u zorgt kan deelnemen aan dit gesprek. Soms wordt er een activiteit aangeboden. En natuurlijk kunt u met uw vragen terecht bij de mantelzorgconsulent van het steunpunt. U kunt thuis moeilijk weg? Dan neemt u degene voor wie u zorgt toch mee? 

Epilepsie Café Maastricht Heuvelland

Zaterdag 21 September / 14.30 - 16.30 uur / Terras Noord | MUMC | P. Debyelaan 25 | Maastricht

Voor iedereen die (mee-)leeft met Epilepsie

Wil je eens horen hoe anderen omgaan met Epilepsie? Dan is het Epilepsie Café iets voor jou. Hier kun je in een vrijblijvende en ongedwongen sfeer ervaringen uitwisselen met andere ouders, partners en mensen met Epilepsie.

Er zijn deskundige vrijwilligers aanwezig die allemaal ervaring hebben met Epilepsie als partner, ouder of omdat ze zelf Epilepsie hebben. Soms staat een thema centraal of is er bezoek van een arts of andere (zorg-)professional.

Meer informatie: www.epilepsievereniging.nl of maastricht@epilepsiecafe.nl.

Thema: Meest gestelde vragen over mantelzorg

Maandag 23 September / 14.00 - 15.30 uur / Buurtcentrum De Boeckel, Roserije 410, Maastricht

Vaak word je van de ene op de andere dag mantelzorger. Het overkomt je en opeens zit je met een heleboel vragen. Over zorg, praktische hulp, dagbesteding, hulpmiddelen, kosten etc. Een mantelzorgconsulent geeft uitleg!

Meer informatie/aanmelding

In gesprek over mantelzorg: Eenzaamheid

Dinsdag 24 September / 14.00 - 16.00 uur / Buurtcentrum Mariaberg, Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht

Als je wereld krimpt door de zorg voor een ander, als je eigen behoeften niet meer aan bod komen, dan kan eenzaamheid een gevolg zijn. Het is goed om dan contact te zoeken met lotgenoten. Tijdens deze bijeenkomst gaan we samen in gesprek en worden ervaringen uitgewisseld.

Meer informatie/aanmelding

Thema: Zorgen voor een naaste met Parkinson

Woensdag 25 September / 14.00 - 15.30 uur / Buurtcentrum Nieuwdorp| Bergènkensraat 1 (voormalige Don Boscoschool)| Stein

Als je zorgt voor een naast met Parkinson krijg je vaak te maken met een steeds grotere afhankelijkheid. Hoe ga je daarmee om? Samen bespreken we dit onderwerp.

Meer informatie/aanmelding

In gesprek over mantelzorg: Schuldgevoel

Woensdag 25 September / 14.00 - 15.30 uur / Ut geboew | Warande 43 | Schin op Geul

Mantelzorgers kunnen het gevoel hebben dat er meer moet gebeuren dan dat zij aan kunnen. Dan is het soms lastig om zonder schuldgevoel grenzen te stellen en ook aan je eigen welzijn te denken. Samen gaan we over dit thema in gesprek.

Meer informatie/aanmelding

Alzheimercafé Gulpen: De notaris vertelt

Woensdag 25 September / 14.30 - 16.00 uur / Parochiezaal Gulpen | Kapelaan Pendersplein 10 | Gulpen

Gastspreker: een notaris

Thema: Zorgen voor een naaste met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Donderdag 26 September / 14.00 - 15.30 uur / Buurtcentrum Nieuwdorp| Bergènkensraat 1 (voormalige Don Boscoschool)| Stein

Als uw naaste NAH heeft (b.v. door een beroerte, een ongeval, een hersentumor), heeft dat ook voor u heel wat gevolgen. Wat zijn die gevolgen op korte en op lange termijn en hoe is dat voor u? Samen gaan we hierover in gesprek.

Meer informatie/aanmelding