Ondersteuning voor (jonge) mantelzorgers in Stein in tijden van Corona

Beste mantelzorger,

In deze tijd van Corona is het een uitdaging om mantelzorger te zijn. We moeten leren omgaan met een behoorlijk aantal maatregelen en veranderingen die veel impact hebben op ons als persoon, ons gezin/familie en onze mantelzorgsituatie. De afgelopen week hebben we veel mantelzorgers gesproken en gehoord waar ze zoal tegenaan lopen; ouders die in een aanleunwoning wonen en niet meer in het verpleeghuis kunnen eten, familie die over de grens woont en niet meer op bezoek kan komen, dagopvang voor een naaste die gesloten is.

Ook het steunpunt heeft helaas, in overleg met de GGD, maatregelen moeten treffen zoals het stoppen van de huisbezoeken door de mantelzorgconsulenten/mantelzorgmakelaar en vrijwilligers, en het annuleren van groepsactiviteiten voor mantelzorgers en vrijwilligers. Ook hebben tot nader bericht geen ziekenbegeleidingen door onze vrijwilligers plaats. 

In onze nieuwsbrief die u hier kunt downloaden willen we u informeren op welke wijze onze medewerkers en vrijwilligers, in deze tijd toch iets voor u kunnen betekenen. Verder ontstaan in een rap tempo lokale, regionale en landelijke initiatieven om mensen te helpen in deze nieuwe situatie. In deze nieuwsbrief een eerste overzicht van lokale initiatieven per gemeente.

Tot slot: heeft u een goeie tip of initiatief dat u helpt? Mail het ons via info@mantelzorgzuid.nl. Dan kunnen we met uw tip weer andere mantelzorgers verder helpen.

Wij wensen u allemaal veel sterkte in deze ingrijpende periode.
Let een beetje op elkaar, maar zeker ook op uzelf.

Team Steunpunt Mantelzorg Zuid en haar vrijwilligers