De Dementiemonitor is van start!

De resultaten van dit grootschalige onderzoek worden gedeeld met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zorgverzekeraars en gemeenten. Zo beïnvloeden we beslissingen met als doel de zorg en ondersteuning bij dementie te verbeteren. Daarom hebben we uw hulp nodig en vragen we u de vragenlijst in te vullen. Dat kan door naar www.dementiemonitor.nl te gaan. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten.

Als 30 of meer mantelzorgers in onze regio Maastricht Heuvelland de dementiemonitor invullen, wordt er ook een regionaal rapport opgesteld. Zo kunnen we ook regionaal nog beter uw belangen op de kaart zetten en beslissingen over de zorg en ondersteuning bij dementie beïnvloeden.

Helpt u mee? Alvast hartelijk dank voor uw tijd!