Webinar: Het uur van de mantelzorg - Respijtzorg

Vragen die tijdens dit webinar behandeld worden: Waar kunt u aan denken bij respijtzorg, wat weten we er al over, en hoe kan respijtzorg in uw gemeente of regio op een laagdrempelige manier worden ingezet? Gemeente Het Hogeland vertelt hoe zij respijtzorg een nadrukkelijke plek geeft in het ontwikkelen van voorliggende vormen van dagbesteding. Daarnaast is er ruimte om onderling vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Het gratis webinar vindt plaats op dinsdag 20 april van 10.00 tot 11.00 uur (inloop vanaf 9.50)
Meer informatie en aanmelding via de website van Movisie.