Aanvragen mantelzorgwaardering 2022 Maastricht en Valkenburg

U kunt uw mantelzorger aanmelden tot uiterlijk 31 december 2022.  Doe dat bij voorkeur online met DigiD. Het is ook mogelijk om een papieren formulier in te vullen en per post in te sturen. Ga voor meer informatie en aanmelding naar DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE MAASTRICHT.

De gemeente Valkenburg stelt het volgende: 

Wanneer u voor één van uw mantelzorgers de mantelzorgwaardering wilt aanvragen, dan gelden er enkele voorwaarden 

  • U moet inwoner zijn van de gemeente Valkenburg aan de Geul. U woont op het moment van de aanvraag voor een mantelzorgwaardering nog zelfstandig thuis; de mantelzorger mag wel buiten de gemeente Valkenburg aan de Geul wonen;
  • U mag maar 1 blijk van waardering aanvragen per jaar. De hoogte van deze blijk van waardering is voor 2022 vastgesteld op € 200 per zorgvrager;
  • Het bedrag kan het gehele jaar, één keer per jaar, worden aangevraagd;
  • U krijgt voor tenminste 8 uur per week en langer dan 6 maanden hulp van de mantelzorger(s);
  • Per adres kan slechts één keer per jaar een mantelzorgwaardering worden aangevraagd;
  • De mantelzorger die een mantelzorgwaardering ontvangt, kan tegelijkertijd niet ook zorgvrager zijn.

Ga voor meer informatie en aanmelding naar DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE VALKENBURG

https://www.valkenburg.nl/voor-inwoners-en-ondernemers/zorg-en-welzijn/zorg/aanvragen-mantelzorgwaardering