NIEUWS VOOR ZORGVRIJWILLIGERS!

Kalender activiteiten voor vrijwilligers alleen online

Vanaf heden ontvangen jullie geen aparte e-mail meer met nieuws en de kalender. Alle informatie is te vinden in deze digitale nieuwsbrief waarbij de blauwe blokken informatie bevatten die specifiek voor vrijwilligers zijn. Klik hier voor de activiteitenkalender voor vrijwilligers.

Vrijwilliger in Beeld: Huub Beckers

Huub komt binnen met twee dikke groene ordners “Heb m'n archief meegenomen” en een bloemstukje “uit de tuin, voor jullie". Dit tekent Huub, zorgvuldig en altijd attent! We hebben een afspraak voor een interview over het werk als vrijwilliger in de palliatieve terminale zorg. Maar met het aanleveren van dit persoonlijke archief krijgt het artikel ook een mooi historisch tintje.

lees meer

Reflecteren op je vrijwilligerswerk

Samen met je coach doorspreken hoe je het vrijwilligerswerk ervaart, kunnen aangeven waar je tegenaan loopt of wat je juist prettig vindt, gewoon even reflecteren op wat je doet. Dit wordt gedaan in het voortgangsgesprek dat momenteel 1x per twee jaar plaatsvindt. In het reguliere overleg met de coaches kwam naar voren dat er behoefte is aan het verhogen van de frequentie van deze voortgangsgesprekken. Vanaf heden zullen de coaches daarom 1 keer per jaar met de vrijwilligers evalueren.

Dank coach Gerard en welkom coach Gea

Al jaren is ze vrijwilliger bij het steunpunt en al enige tijd lid van de VAR maar nu ook vrijwillige coach; per half juni komt Gea Meppelink ons team van vrijwillige coaches versterken. Ze vervangt hiermee Gerard Leijten, die het Maastrichtse gaat verlaten. We danken Gerard voor de prettige samenwerking en zijn betrokkenheid en wensen Gea een mooie tijd toe als coach.

Laat eens iets van u horen

De Vrijwilligers Advies Raad vertegenwoordigt alle vrijwilligers en vrijwillige coaches van Steunpunt Mantelzorg Zuid. De vrijwilliger kan met al zijn ideeën, bezwaren en klachten over het functioneren van het vrijwilligersbeleid bij de VAR terecht.

lees meer

Vacature Consulent Jonge Mantelzorgers

In verband met uitbreiding van ons team zoeken wij een consulent jonge mantelzorgers, specifiek voor de gemeente Stein. Taken zijn o.a. het organiseren van lotgenotenactiviteiten voor de doelgroep, het geven van voorlichtingen en trainingen, het bieden van individuele ondersteuning aan jonge mantelzorgers en hun gezin/verzorgers, en het zorgdragen voor optimalisatie van de ondersteuning van jonge mantelzorgers in de gemeente Stein.

lees meer