NIEUWS VOOR ZORGVRIJWILLIGERS!

Je hoeft het niet in je 'eentje' te doen

Een boeiende en levendige middag over hoe wij nog meer kunnen betekenen voor onze cliënten. Inge van den Berg, werkzaam bij MEE Zuid-Limburg, verzorgt een inspirerende sessie waarin jullie kennismaken met een aantal vaardigheden die cliënten helpen hun sociale netwerk uit te breiden of actiever te gebruiken. 

lees meer

Schitterende mensen gezocht!

We zoeken gemotiveerde, enthousiaste vrijwilligers

Wil je een glansrol spelen in het leven van een ander? Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je nieuwe vaardigheden leert? Word vrijwilliger bij Steunpunt Mantelzorg Zuid en ondersteun/help mantelzorgers en hulpvragers die nog zelfstandig wonen. Je maakt een praatje, gaat samen op pad of onderneemt andere zaken. We streven altijd naar een mooie match/klik. Steunpunt Mantelzorg Zuid organiseert voor de vrijwilligers diverse trainingen en activiteiten. Je ontvangt een onkostenvergoeding en bent verzekerd.

lees meer

Nieuwjaarswens 2018

Vrijwilligers en coaches hartelijk bedankt!

Terugblik
Nu het einde van het jaar nadert willen we graag even terugkijken op 2017; even stilstaan bij wat onze vrijwilligers allemaal voor mooie inzetten hebben gedaan. Inzetten bij mensen die veel alleen zijn, maar ook inzetten om er als vrijwilliger te zijn zodat de mantelzorger even vrijaf heeft en ook mensen begeleiden naar ziekenhuis of arts. En dan natuurlijk onze coaches, die daar waar nodig onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen. Ja, we kunnen terugkijken op een mooi jaar waarin in er weer mooie gebeurtenissen hebben plaatsgevonden en indrukwekkende, leuke, intense, trieste en soms hilarische herinneringen zijn gemaakt.

lees meer

Vul nog snel de vragenlijst in!

Inmiddels heeft meer dan 30% van alle vrijwilligers het tevredenheidsonderzoek ingevuld. Je kunt nog deelnemen tot maandag 4 december. Maak gebruik van de mogelijkheid om jouw tevredenheid of wensen aan ons kenbaar  te maken. Ben je de link kwijt naar de vragenlijst of wil je hem toch liever op papier invullen? Neem dan contact op met een van de coördinatoren. Zij helpen je graag verder. 

Vrijwilligers: Mogen wij even uw aandacht?

Alle vrijwilligers ontvangen in de maand november een uitnodiging voor deelname aan het tevredenheidsonderzoek dat 1 x per 2 jaar wordt uitgevoerd. 
Het advies van de Vrijwilligersadviesraad: Maak gebruik van deze mogelijkheid om uw mening te uiten! 
De resultaten van het onderzoek worden namelijk gebruikt om het toekomstige vrijwilligersbeleid te actualiseren. 

Jan Boom, voorzitter Vrijwilligersadviesraad