Waardevolle feedback van vrijwilligers en vrijwillige coaches

Verbondenheid met de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet, verhoogt je plezier in je werk als vrijwilliger. Daarom is dit jaar gekozen om het thema ‘Verbondenheid’ centraal te stellen binnen het tevredenheidsonderzoek bij onze vrijwilligers en vrijwillige coaches. Waar de vorige tevredenheidsonderzoeken plaatsvonden via een schriftelijke of digitale vragenlijst bij de totale groep vrijwilligers, is dit jaar gekozen voor een kwalitatief onderzoek, (een groepsinterview) bij een aselect gekozen groep vrijwilligers en vrijwillige coaches. De resultaten van het onderzoek worden momenteel geanalyseerd en omgezet in concrete (verbeter-)acties gericht op het versterken van de verbondenheid van de vrijwilligers met onze organisatie. Een tipje van de sluier:

  • De vrijwilligers voelen zich belangrijk voor het steunpunt en betrokken bij de organisatie.
  • Ze geven aan blij te zijn met hun coach bij wie ze terecht kunnen met al hun vragen. Met hun coach voelen zij zich het meest verbonden. De coach voelt zich het meest verbonden met de coördinator.
  • Het geeft de vrijwilligers een goed gevoel te horen bij een organisatie die ertoe doet. Ze voelen zich verbonden met de doelstelling van de organisatie.
  • Behoefte aan verbondenheid met collega-vrijwilligers verschilt per vrijwilliger. Er worden in ieder geval wel voldoende mogelijkheden aangeboden om elkaar te ontmoeten.
  • Corona heeft een grote impact gehad op de verbondenheid. De vrijwilligers misten het onderlinge contact maar ook zeker het contact met de medewerkers van het steunpunt.