NIEUWS VOOR ZORGVRIJWILLIGERS!

Dank coach Gerard en welkom coach Gea

Al jaren is ze vrijwilliger bij het steunpunt en al enige tijd lid van de VAR maar nu ook vrijwillige coach; per half juni komt Gea Meppelink ons team van vrijwillige coaches versterken. Ze vervangt hiermee Gerard Leijten, die het Maastrichtse gaat verlaten. We danken Gerard voor de prettige samenwerking en zijn betrokkenheid en wensen Gea een mooie tijd toe als coach.

Laat eens iets van u horen

De Vrijwilligers Advies Raad vertegenwoordigt alle vrijwilligers en vrijwillige coaches van Steunpunt Mantelzorg Zuid. De vrijwilliger kan met al zijn ideeën, bezwaren en klachten over het functioneren van het vrijwilligersbeleid bij de VAR terecht.

lees meer

In herinnering aan: Odile van Son

Vorige week bereikte ons het trieste bericht dat vrijwilliger Odile van Son plotseling is overleden. Odile was sinds 2015 vrijwilliger bij het steunpunt. Ze was voorheen verpleegkundige in de palliatieve zorg en wilde na haar pensioen graag nog iets betekenen voor mensen. Haar voorkeur voor type vrijwilligerswerk ging uit naar het regelmatig bezoeken van een cliënt gecombineerd met het werken als vrijwillige telefoniste op het kantoor van het steunpunt.
 

lees meer

Aandacht, zorg en nabijheid in de laatste levensfase

Een team van 10 betrokken en deskundige vrijwilligers van het steunpunt biedt aanvullende ondersteuning in de laatste levensfase van mensen. De vrijwilligers bieden extra aandacht, warmte en nabijheid in deze periode van intensieve zorg en verlichten op die manier even de taken van de mantelzorger. Dit alles in samenwerking met de professionele zorgverlener. We noemen dit Vrijwillige Palliatieve Thuis Zorg (VPTZ). De vraag is vaak urgent en deze vrijwilligers zijn doorgaans binnen enkele dagen beschikbaar.

lees meer

Jullie inzet wordt hoog gewaardeerd!

Jullie worden doorgaans als vrijwilliger ingezet in situaties waarin de mantelzorger overbelast is. In sommige situaties kom je als vrijwilliger maar één keer maar soms ook een lange periode achter elkaar. Zoals jullie weten polsen jullie coaches regelmatig hoe de inzet wederzijds wordt ervaren.

lees meer

‘Promotieteam’ gezocht

We zijn flink aan de weg aan het timmeren om Steunpunt Mantelzorg Zuid onder de aandacht te brengen in Maastricht en Heuvelland. Daarom zoeken we enthousiaste vrijwilligers die ons hierbij zouden willen helpen. Vrijwilligers zijn natuurlijk de beste vertegenwoordigers en ambassadeurs voor ons als we nieuwe vrijwilligers willen vinden!

Er zijn bijvoorbeeld vrijwilligersmarkten of bijeenkomsten waar we jullie hulp heel goed bij zouden kunnen gebruiken. Of wellicht hebben je zelf goede ideeën om het steunpunt te promoten? Laat het ons weten!

Zou jij deel wil uitmaken van ons 'promotieteam'? Geef je dan op! Dat kan door een mail te sturen naar s.stevens@mantelzorgzuid.nl of te bellen met Sonja Stevens op 043-3215046

lees meer