Verklaring Omtrent Gedrag

Beleid van het steunpunt is dat iedere nieuwe vrijwilliger, die met mensen in een afhankelijkheidssituatie gaat werken, van de mogelijkheid gebruik maakt om een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. De regeling valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het doel van de regeling is het voorkomen van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers. De VOG is daarmee een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van elke organisatie die met vrijwilligers werkt. Je kunt als vrijwilliger met de VOG aantonen dat je in het verleden niets gedaan hebt dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. 

Het aanvragen van de gratis VOG gebeurt via het steunpunt.