WIST JIJ DIT AL?

Week van de jonge mantelzorger

In de week van 1 tot en met 6 juni vragen we aandacht voor de jonge mantelzorgers. Landelijk worden er door verschillende organisaties (online) activiteiten georganiseerd om de jonge mantelzorgers extra aandacht te geven. En vanuit het ministerie van VWS gaat een grote campagne van start. Het thema van de campagne is: Deel je zorg! 

Ook Steunpunt Mantelzorg Zuid is aan de slag gegaan met het bedenken van speciale activiteiten voor jonge mantelzorgers tot en met 24 jaar. Zo er een online Escapespel voor jonge mantelzorgers tussen de 12 en 18 jaar en voor jonge mantelzorgers tussen de 19 en 25 jaar. Of hou je meer kleuren of tekenen? Stuur dan jouw kunstwerk in voor de Corona Kunst Prijs.

Klik hier voor meer informatie over de Week van de jonge mantelzorger bij Steunpunt Mantelzorg Zuid.  

Corona-maatregelen tot 1 september

Na overleg met de GGD / Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft het steunpunt de volgende besluiten genomen: 

  • alle groepsbijeenkomsten voor jonge en volwassen mantelzorgers en vrijwilligers worden tot 1 september opgeschort. 
  • voor de overige maatregelen; geen huisbezoeken door mantelzorgconsulenten/makelaar en geen inzetten van onze vrijwilligers in de thuiszorg en de ziekenbegeleiding geldt ook, tot nader bericht, de datum 1 september.  

Klik door voor meer informatie over onze bereikbaarheid en ondersteuning tijdens de Corona-crisis. 

lees meer