Professionals

team

Professionals

Mantelzorg [in cijfers]

  • 1 op de 3 Nederlanders (16+) gaven in 2020 mantelzorg (circa 5 miljoen mantelzorgers)
  • 830.000 mantelzorgers mantelzorgers geven zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als intensief (meer dan 8 uur per week) hulp
  • 9,1% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (460.000 mantelzorgers)
  • Ongeveer vijf of op de zes mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen
  • 1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg

Bron

Professionals

Heb je als professional vragen over mantelzorg of mantelzorgondersteuning? Ons expertisecentrum denkt en werkt graag met je mee. 

Op deze pagina vind je beknopte informatie over belangrijke thema’s zoals hoe signaleer je overbelasting en wat zijn risicofactoren? Hoe ondersteun je mantelzorgers binnen jouw organisatie? Wat is respijtzorg en wanneer heeft respijtzorg effect? Waar kun je in de samenwerking met mantelzorgers op letten? En waarom is aandacht voor jonge mantelzorgers belangrijk?

Ook verwijzen we naar publicaties en websites waar je meer over deze thema’s kunt lezen en reiken we instrumenten aan die je kunt gebruiken.

Visie op [mantelzorg]

Visie op mantelzorg: tijd voor een nieuw denkkader
Vergrijzing, tekort aan professionele zorg en tekorten op de arbeidsmarkt. De druk op mantelzorg neemt toe. Wat moet er gebeuren om ook in de toekomst voor elkaar te blijven zorgen? We zullen elkaar vaker, langer en intensiever moeten helpen, ook naast onze baan. Dat is binnen het huidige systeem in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt een schier onmogelijke opgave.

Bron: mantelzorgNL

Block style
Professional

Visie op [mantelzorg]

Van systeemgericht naar mensgericht
De zorg en ondersteuning van ouderen en mensen met een handicap of chronische ziekte moet daarom anders. Het vraagt om een andere manier van denken, organiseren en werken. Een nieuw denkkader waarin de mens centraal staat en niet langer de betaalbaarheid van het systeem.

Maximale ondersteuning voor mantelzorgers
Mantelzorgers hebben maximale ondersteuning nodig die geborgd wordt in alle (zorg)wetten, dus ook in de Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. En niet alleen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De zorgprofessional, de mantelzorger en de zorgvrager moeten op gelijkwaardige voet samenwerken. Zij moeten de ruimte krijgen om samen te bepalen wat nodig en mogelijk is op het gebied van ondersteuning.

Bron: MantelzorgNL