Vrijwilligers

Tim

Vrijwilligers

Samen maken wij [het verschil]

Als vrijwilliger bij Steunpunt Mantelzorg Zuid maak je bijvoorbeeld een praatje en een korte wandeling met een mevrouw met een spierziekte, doe je een spel met een oudere heer met dementie, pak je een terrasje met een mevrouw die een beroerte heeft gehad, of kook je samen met iemand die door ziekte erg eenzaam is geworden en niet graag alleen eet. Het voornaamste is luisteren en er voor iemand zijn. Dat is fijn voor degene waar je naar toe gaat, én voor diens mantelzorger. 

De zorg met een gerust hart tijdelijk over kunnen dragen, is voor de mantelzorger vaak hard nodig om de zorg op langere termijn vol te kunnen houden.  

Helpen geeft [een goed gevoel]

Iets betekenen voor iemand die door zijn ziekte of beperking(en) afhankelijk is geworden, geeft voldoening. Het leven van deze persoon net even iets gemakkelijker kunnen maken, geeft een blij en positief gevoel. 

Zo kunnen de ervaringen in het vrijwilligerswerk je eigen leven rijker maken; je leert andere mensen kennen, maakt deel uit van een team maatschappelijk betrokken mensen, je ontdekt nieuwe talenten en bouwt nieuwe kennis en vaardigheden op die kunnen bijdragen aan het vinden van een nieuwe werkplek. 

Block style
Envida Mantelzorg Echtpaar

Wat bieden wij?

Voordat je start als vrijwilliger volg je een korte introductiebijeenkomst van anderhalf uur. Daarnaast ontvang je begeleiding van je vrijwilligers coach en de vrijwilligerscoördinator. Naast de sociale contacten, het plezier en de voldoening die je opdoet binnen onze organisatie, ben je als vrijwilliger WA verzekerd en worden je reiskosten vergoed.

Je ontmoet andere vrijwilligers tijdens ons vrijwilligerscafé. Jaarlijks organiseren wij een aantal educatieve bijeenkomsten waarin kennis wordt gedeeld over bijvoorbeeld een ziektebeeld of het stellen van grenzen zodat jij over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om je werk te kunnen doen. Ook worden bijeenkomsten georganiseerd waar ontmoeting, ontspanning en uitwisseling centraal staan en ontvang je onze nieuwsbrief met actuele info.

Meer weten? [Neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator:]

.

Tim Gijzen

Werkgebied: Gemeente Maastricht, gemeente Meerssen en gemeente Valkenburg aan de Geul 
Tel.: 06 - 16031862
E-mail: t.gijzen@mantelzorgzuid.nl

Block style
TG