Artikel Community Care

Community Care

“Eind 2022 was ons eerste mantelzorgcafé in De Gasterie van Oosterbeemd. We hebben het groots aangepakt: met een high-tea en met een officiële opening door wethouder Jef Kleijnen. Die eerste bijeenkomst hebben we uitgelegd wie we zijn en wat het Steunpunt Mantelzorg Zuid voor de mensen in Valkenburg kan betekenen. Er is een passende naam bedacht voor de inloop: ’t Heimgeveul."

Aan de ongeveer 40 bezoekers hebben we toen ook gevraagd over welke onderwerpen ze meer wilden weten. Sindsdien zijn er verschillende themabijeenkomsten geweest. Over eenzaamheid bijvoorbeeld. We hebben ook een casemanager en een mantelzorgmakelaar uitgenodigd om te vertellen over hun werk. Er is gesproken over de mogelijkheden en onmogelijkheden van euthanasie en ook over welke stappen je moet zetten als je naar een verpleeghuis, een aanleunwoning of een 0-tredenwoning wil verhuizen. Ook de professionals in Valkenburg weten ons nu beter te vinden en andersom: wij hen ook. Opzet geslaagd, dus we gaan zo verder. De ‘truc’ is volgens mij het laagdrempelig contact, de korte lijntjes en het met elkaar in gesprek gaan en blijven. In Valkenburg gaat dat heel gemakkelijk.”

Meer weten over het maandelijkse mantelzorgcafé in Valkenburg? l.frusch@mantelzorgzuid.nl of 06-83668181 

"Ook de professionals in Valkenburg weten ons nu beter te vinden en andersom: wij hen ook. Opzet geslaagd, dus we gaan zo verder."

Block style
LF