Respijtwijzer

Oudere mevrouw met leesloep

Respijtwijzer [Maastricht - Heuvelland]

Respijtwijzer [Maastricht - Heuvelland]

In de Respijtwijzer Maastricht - Heuvelland lees je meer over de verschillende mogelijkheden met betrekking tot vervangende zorg. 
 

Het regelen van [respijtzorg]

Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen van de zorg. Maar dat is alleen mogelijk als zij die zorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen. Respijtzorg biedt die mogelijkheid.

Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.

Block style

Vormen van [respijtzorg]

Naast de ondersteuning door een vrijwilliger thuis kun je ook gebruik maken van een beroepskracht thuis of respijtzorg buitenshuis. Het kan elke week (dagbesteding) of bijvoorbeeld alleen tijdens een weekend of vakantie (logeeropvang).

Kosten [respijtzorg]

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld omdat het vrijwilligerswerk is. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kunnen deze mogelijk vergoed worden.

Respijtzorgaanbod

Onderstaande documenten bevatten de respijtzorgaanbieders per vorm. Als je op- of aanmerkingen hebt of je mist iets, laat het ons dan weten door een mail te sturen naar info@mantelzorgzuid.nl 

Er kunnen geen rechten ontleent worden aan deze documenten. 

Respijtzorg Light

Hierbij gaat het vaak om een activiteit voor de naaste, waarbij de mantelzorgers kan kiezen om wel of niet mee te gaan.  
Let op. In onderstaand overzicht staan 2 tabbladen namelijk: 'huiskamers' en 'inzet vrijwilligers'

Dagopvang

Dagopvang is bedoeld voor ouderen die thuis wonen en extra ondersteuning nodig hebben. Er is professionele begeleiding aanwezig en zorg als dat nodig is.

Logeerzorg

Bij logeerzorg verblijft de oudere tijdelijk op basis van een 'sociale noodzaak' - om de mantelzorger te ontlasten - op een andere locatie dan thuis.
Let op. In onderstaand overzicht staan 2 tabbladen, namelijk 'logeerzorg' en 'vakanties met zorg'.

Hulp nodig bij het aanvragen van respijtzorg?

Het is soms best lastig om respijtzorg te regelen. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze mantelzorgmakelaar.

Webinar ['In gesprek over mantelzorg en respijtzorg']

Een goed respijtzorgaanbod is een belangrijke sleutel in de ondersteuning van mantelzorgers. Als mantelzorgers met een gerust en goed gevolg de zorg voor hun naaste tijdelijk uit handen kunnen geven, helpt dit hen om op evenwichtige wijze te kunnen blijven zorg ruimte en tijd voor het eigen leven. 

Een mantelzorger moet allereerst zijn behoefte aan respijt en ondersteuning moeten erkennen. Het gaat hier om een complex proces waarbij beroepskrachten en ook het sociale netwerk om het gezin heen een belangrijke rol kunnen vervullen in het acceptatieproces. Door gebruik te maken van respijtzorg is de mantelzorger beter en vaak langer in staat de zorg voor zijn naaste vol te houden. De professional heeft in de toeleiding naar respijtzorg een belangrijke rol.  
Daarom is er op 3 oktober 2023 dit webinar opgenomen voor de professional.

Kijk het webinar hieronder terug: