Aanvragen vrijwilliger - adempauze voor de mantelzorger

Aanvragen vrijwilliger - [adempauze voor de mantelzorger]

We werken samen met een team van betrokken en bekwame vrijwilligers die de taken van de mantelzorger graag even overnemen. De mantelzorger krijgt dan tijd voor zichzelf en kan tot rust komen of zaken regelen waar hij normaalgesproken niet aan toe komt. 

Het steunpunt biedt de volgende vormen van vrijwillige ondersteuning aan mantelzorgers en hun naaste(n):

  • De vrijwilligers kunnen de zorg zowel incidenteel als structureel van de mantelzorger overnemen. 
  • Daarnaast biedt het steunpunt begeleiding voor mensen die niet goed op eigen kracht een ziekenhuis, tandarts of ander hulpverlener kunnen bezoeken;
  • De vrijwilliger Palliatieve terminale Thuiszorg biedt ondersteuning bij het waken en een luisterend oor voor de mantelzorger. 

Formulier aanvraag vrijwilliger

Vul het onderstaande formulier volledig in en stuur het via onze beveiligde website retour of stuur een mail naar: info@mantelzorgzuid.nl 

NB: Wanneer je het formulier invult en aan ons retour stuurt, gaan wij ervan uit dat je toestemming van de betreffende persoon hebt gekregen voor het delen van deze informatie. 

Gegevens van degene die een vrijwilliger nodig heeft

Geslacht
Adres
Wie is de mantelzorger?
Hulpvraag