Mantelzorgconsulent

LJ

Mantelzorgconsulent

De mantelzorgconsulent is er ter ondersteuning van de mantelzorger. Denk hierbij aan het bieden van voorlichting en advies, het regelen van bepaalde voorzieningen en het bieden van een luisterend oor. Daarnaast brengt zij mantelzorgers samen tijdens lotgenotencontact. Een mantelzorger kan altijd terugvallen op een mantelzorgconsulent als het nodig is.

Individuele ondersteuning
Binnen het steunpunt werken we met Positieve Gezondheid. Deze benadering stelt een betekenisvol leven centraal. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen en niet op de beperkingen of de ziekte zelf. Een aantal consulenten werken vanuit de ACT (Acceptance en Commitment Therapie) gedachte. ACT helpt jou om veerkrachtiger te worden door steeds meer aandacht te besteden aan wat jij belangrijk vindt in het leven.

Bianca Bollen

Specialisatie: Jonge Mantelzorgers, Mantelzorgmakelaar en Werk & Mantelzorg
Werkgebied: Maastricht Oost
Tel.: 06 - 51737687 
E-mail: b.bollen@mantelzorgzuid.nl 

Block style
BB

Jociene Rose

Specialisatie: Dementie
Werkgebied: Maastricht West
Tel.: 06 - 57680081
E-mail: j.rose@mantelzorgzuid.nl

Block style
JR

Katja Jeurissen

Specialisatie: Niet aangeboren hersenletsel, Parkinson en ACT (Acceptance en Comittment Therapie).
Werkgebied: Gemeente Stein
Tel.: 06 - 51553172
E-mail: k.jeurissen@mantelzorgzuid.nl

Block style
KJ

Lilian Frusch

Specialisatie: Dementie, GGZ en ACT (Acceptance en Comittment Therapie) 
Werkgebied: Gemeente Meerssen en gemeente Valkenburg aan de Geul    
Tel.: 06 - 83668181    
E-mail: l.frusch@mantelzorgzuid.nl

Block style
LF