Informatie over de jaarlijkse mantelzorgwaardering of -compliment

Informatie over de jaarlijkse mantelzorgwaardering of -compliment

Waarom een mantelzorgwaardering?

Gemeenten erkennen het grote belang van u als mantelzorger en hebben jaarlijks budget beschikbaar om u daarvoor te waarderen. 

Hoe werkt het?

De persoon voor WIE u zorgt (hulpvrager) kan deze waardering aanvragen. De waardering verschilt per gemeente. Het kan een cadeaubon zijn of een geldbedrag. U kunt hier jaarlijks aanspraak op maken. De aanvraag moet worden gedaan door de hulpvrager (u als mantelzorger mag hem/haar hierbij helpen).