Info voor ouders/verzorgers

Info voor ouders/verzorgers en familie

Hoe vervul je je rol als ouder voor de kinderen in je gezin die niet ziek of beperkt zijn? Je hebt je handen vol aan het (leren) leven met de gevolgen die de ziekte of beperking van jezelf of een ander gezinslid met zich meebrengt. Voldoende aandacht geven en opvoeden kan dan een extra uitdaging zijn.

Jonge mantelzorger in het gezin

Als iemand in het gezin ziek of beperkt is, heeft dit impact op het hele gezin, ook op kinderen die zelf niet ziek of beperkt zijn. We noemen deze kinderen jonge mantelzorgers. Voor hen is het vaak de gewoonste zaak van de wereld. Met hun grote aanpassingsvermogen spelen ze flexibel in op elke nieuwe situatie. Ze dragen vaak hun steentje bij. Dat doen ze meestal met plezier, maar het kan voor hen ook een extra emotionele en praktische belasting betekenen.

Oog hebben voor hun emoties

Je wilt het beste voor je kind en wilt ze het liefst sparen voor verdrietige omstandigheden en nare tegenslagen, maar dat lukt lang niet altijd. Allereerst is het belangrijk om oog te hebben voor alle emoties die de situatie met zich meebrengt zoals verdriet, angst, schuldgevoel, eenzaamheid, boosheid, schaamte en machteloosheid. Maar ook hoop en blijdschap. Voor kinderen is het belangrijk dat ze hun emoties onderkennen en ermee om leren gaan. Je helpt hen door duidelijk te maken dat deze erbij horen en heel normaal zijn. Je leert je kinderen dit het beste door ook je eigen emoties te tonen. Stimuleer ze door erover te praten, tekenen, verhalen te schrijven of zich uit te leven door lekker te bewegen.

Ook andere rollen zijn belangrijk

Jonge mantelzorgers hebben een extra rol in het leven. Deze rol helpt hen vaardigheden zoals empathie en zelfredzaamheid te ontwikkelen. Dit zijn mooie eigenschappen die hen helpen in hun (verdere) leven. Soms vult een kind zijn identiteit echter alleen met de zorg voor de ander. Je kunt als ouder je kind helpen om in te zien dat zij ook andere rollen in het leven hebben, zoals die van vriend of scholier.