Balans herstellen

Twee handen op been

Balans [herstellen]

Balans [herstellen]

Voel je je (zwaar) belast door je zorgtaken of door de combinatie van zorg en/of werk en weet je niet wat je moet doen om dit te verbeteren? Je kunt rekenen op professionele begeleiding van onze mantelzorgconsulenten. Zij kijken bijvoorbeeld samen met jou hoe je je draagkracht en draaglast weer in balans kunt brengen zodat het gevoel van overbelasting afneemt. 

Individuele ondersteuning
Binnen het steunpunt werken we met Positieve Gezondheid. Deze benadering stelt een betekenisvol leven centraal. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen en niet op de beperkingen of de ziekte zelf. Een aantal consulenten werken vanuit de ACT (Acceptance en Commitment Therapie) gedachte. ACT helpt jou om veerkrachtiger te worden door steeds meer aandacht te besteden aan wat jij belangrijk vindt in het leven.

Mantelzorgen met [gezonde grenzen]

Je grenzen bewaken kan lastig zijn
Gezonde grenzen zijn nodig om het zorgen ook op langere termijn vol te kunnen houden. Ook wil je de zorg kunnen combineren met andere bezigheden, zoals werk, studie, gezin en sociale contacten. Veel mantelzorgers vinden het echter lastig hun grenzen te bewaken.

Grenzen aangeven in een zorgrelatie is ingewikkeld. Je wilt immers graag dat het goed gaat met de ander en ook opvangen wat de ander niet (meer) zelf kan. In de ‘flow’ van het zorgen, word jij ongemerkt telkens uitgedaagd om over je eigen grenzen te gaan. Soms maakt het (veranderde) gedrag van degene voor wie je zorgt dat grenzen stellen een hele uitdaging is.

Werkboekje
Hoe stel jij grenzen? En wat zou je wellicht willen of kunnen veranderen als je kijkt naar de grenzen die spelen in jouw mantelzorgsituatie? Om je hierover aan het denken te zetten, ontwikkelde MantelzorgNL het werkboekje Mantelzorgen met gezonde grenzen. Je vindt er informatie en vragen die jou aan het denken zetten over jouw grenzen.

Block style
Envida Mantelzorg Echtpaar

Moet ik dit nu doen?

Hoe ga je om met alle vragen en taken die op je afkomen doordat je naaste ziek is?

Je tijd goed verdelen. Sommige dingen moeten direct gebeuren en andere dingen kunnen wachten. Hierin kun je keuzes maken. Dat zorgt ervoor dat je je beperkte tijd goed besteedt. En dat je balans houdt tussen de zorg voor de ander en je andere bezigheden. Maar hoe bepaal je wat het belangrijkst is?

De zin ‘Moet ik dit nu doen?’ kan je hierbij helpen. Door jezelf deze vraag te stellen sta jij bewust stil bij een vraag die op je afkomt.

Bekijk de animatie: ‘Moet ik dit nu doen?’:

Bron: Mantelzorg NL

Block style