Onze missie en visie

We versterken de kracht en de positie van mensen die informele zorg bieden en maken goede ondersteuning mogelijk.

In deze tijd van veranderingen, onzekerheden en toegenomen druk op mantelzorg en intensieve vrijwilligerszorg wil Steunpunt Mantelzorg Zuid een stevige positie innemen en spil blijven in de ondersteuning van mantelzorgers en de coördinatie/ ondersteuning van de intensieve vrijwilligerszorg. Zichtbaar zijn bij en samenwerken met steeds meer partijen ziet het steunpunt als een belangrijke voorwaarde. Op basis van ondersteuningsvragen en mogelijkheden werken we lokaal dan wel (boven)regionaal. 

Ons werkgebied omvat de volgende gemeenten: Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Stein.