Veel gestelde vragen

Steunpunt Mantelzorg Zuid

Steunpunt Mantelzorg Zuid is een professionele organisatie waar beroepskrachten samenwerken met vrijwilligers. Ons team bestaat uit 16 betaalde krachten en een team vrijwilligers die in de thuiszorg of een hospice werken. 

Steunpunt Mantelzorg Zuid biedt mantelzorgondersteuning in de volgende gemeenten: Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Stein. 

De zorgvrijwilligers zijn werkzaam in de volgende gemeenten: Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul.

Vanaf 1 januari 2017 zijn we op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur. 's Middags kunt u de voicemail insspreken en bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. 

Voor mantelzorgondersteuning door beroepskrachten en zorgvrijwilligers van het steunpunt heeft u geen indicatie nodig. Ook zijn er geen kosten aan verbonden. Voor onkosten tijdens deelname aan een mantelzorgactiviteit wordt soms een kleine vergoeding gevraagd. Dit staat dan bij de activiteit aangegeven. En wanneer u met een vrijwilliger een uitstapje maakt wordt wel van u verwacht dat u de reiskosten en het kopje koffie voor de vrijwilliger betaald. 

U kunt zich registreren als mantelzorger door het online registratieformulier in te vullen. Dit formulier vindt u hier

Steunpunt Mantelzorg Zuid acht het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie van groot belang. Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap wordt door de organisatie niet geaccepteerd. De organisatie wil daar door middel van deze gedragscode vorm en inhoud aan geven. Download hier de Gedragscode van het steunpunt. 

Mantelzorg

Mantelzorger bent u als u onbetaald zorg verleent aan een hulpbehoevende met wie u een persoonlijke band heeft. Vaak is dat een naaste, zoals een ouder of kind, maar het kan ook een buurvrouw, buurman of goede vriend zijn. Deze persoon heeft uw hulp nodig vanwege een ziekte, een beperking, psychiatrische problemen, een verslaving of ouderdomsproblemen. Mantelzorger ben je voor iemand die nog thuis woont maar ook wanneer deze persoon in een zorginstelling verblijft. 

Bij het steunpunt kunt u terecht voor verschillende vormen van mantelzorgcontact. Jonge mantelzorgers van 7 tot 25 jaar ontmoeten elkaar tijdens de HotSpots, FunSpots en PowerSpots. Kijk hier voor een overzicht van de activiteiten voor jonge mantelzorgers. 

Voor volwassen mantelzorgers organiseren wij maandelijks diverse ontmoetingsactiviteiten zoals de Mantelzorgsalons en contactgroepen. Neem een kijkje in de agenda van alle mantelzorgactiviteiten. 

Mantelzorgcompliment

Iedere gemeente bepaalt zelf hoe de mantelzorgwaardering/ het mantelzorgcompliment eruit ziet en wie hiervoor in aanmerking komt. Hier kunt u lezen hoe de gemeente Maastricht de waardering heeft geregeld. 

Iedere gemeente bepaalt zelf hoe de mantelzorgwaardering/ het mantelzorgcompliment eruit ziet en wie hiervoor in aanmerking komt. Hier kunt u lezen hoe de gemeente Meerssen de waardering heeft geregeld. 

Iedere gemeente bepaalt zelf hoe de mantelzorgwaardering/ het mantelzorgcompliment eruit ziet en wie hiervoor in aanmerking komt. Hier kunt u lezen hoe de gemeente Valkenburg aan de Geul de waardering heeft geregeld. 

Iedere gemeente bepaalt zelf hoe de mantelzorgwaardering/ het mantelzorgcompliment eruit ziet en wie hiervoor in aanmerking komt. Hier kunt u lezen hoe de gemeente Stein de waardering heeft geregeld. 

Mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar van Steunpunt Mantelzorg Zuid biedt professionele ondersteuning aan mantelzorgers die vastlopen of dreigen vast te lopen tijdens de uitvoering van regeltaken. Zij is goed thuis in de zorgwereld en kan assisteren bij het regelen van zaken of zelfs de regeltaken (tijdelijk) overnemen. Hier vindt u meer informatie over wat onze mantelzorgmakelaar voor u kan betekenen. 

Aanvraag zorgvrijwilliger

Bent u zelf hulpbehoevend en wilt u graag ondersteuning van een zorgvrijwilliger van het steunpunt? Neem dan per e-mail of telefoon contact op met een van de coördinatoren van de vrijwilligers via info@mantelzorgzuid.nl of 043 - 321 50 46. 

Bent u mantelzorger en wilt u uw zorgtaken af en toe delen met een zorgvrijwilliger? Neem dan contact op met een van onze mantelzorgconsulenten per e-mail of per telefoon (info@mantelzorgzuid.nl/ 043-321 50 46).

Bent u huisarts, wijkverpleegkundige, zorgtrajectbegeleider, Wmo-consulent of een andere verwijzer? Volg dan deze link naar de digitale aanvraag van de inzet van een vrijwilliger.  

Zorgvrijwilligerswerk

Dan ben je bij het steunpunt aan het goede adres. Onze beroepskrachten werken samen met een team betrokken en enthousiaste zorgvrijwilligers. In de Vacaturebank kun je lezen welke vormen vrijwilligerswerk in de zorg het steunpunt aanbiedt. Maar dat is natuurlijk niet voldoende om een keuze te maken. Daarom zijn we graag bereid om je vragen te beantwoorden in een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Plan per e-mail (info@mantelzorgzuid.nl) of per telefoon (043-321 50 46) een afspraak met een van de coördinatoren. 

Jonge mantelzorgers

Het steunpunt is er zeker ook kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin of familie waar iemand zorg odig heeft. Soms dragen ze thuis hun steentje bij. Dat vinden zij meestal vanzelfsprekend. Maar dat wil niet zeggen dat dit altijd zonder gepieker gaat.  Bij het steunpunt ontmoeten jonge mantelzorgers elkaar tijdens de HotSpots, FunSpots en PowerSpots. Kijk dus snel op de pagina speciaal voor jonge mantelzorgers

Mantelzorgvergoeding

(Bron: Mezzo.nl)

Vergoedingen
Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Als mantelzorger kunt u echter wel aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Zo zijn er vergoedingen voor reizen en parkeren en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij.

Extra kinderbijslag
Ouders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn, komen in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging. Alleenverdieners en alleenstaande ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen daarbovenop nog een extra bedrag aan kinderbijslag. Kijk voor meer informatie op de pagina kinderbijslag van de Rijksoverheid.

Vergoeding reiskosten
Er bestaat geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten voor mantelzorgers. Wel vergoeden sommige gemeenten reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Woont u samen met degene die u verzorgt? En is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kunt u de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Deze kosten vallen dan onder specifieke zorgkosten. Lees meer over de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Parkeerbeleid en –vergoedingen
Een aantal gemeenten verstrekt aan mantelzorgers een parkeervergunning. Daarmee kunt u voordeliger parkeren in de buurt van degene voor wie u zorgt. Informeer ernaar bij de gemeente waar deze persoon woont.

Openbaar vervoer
Kan degene die u verzorgt door een handicap niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? Dan kan hij voor u een gratis OV-begeleiderskaart aanvragen bij Argonaut. U reist dan gratis mee. De OV-begeleiderskaart is geldig in treinen, metro's, trams, bussen en Regiotaxi. Lees meer over de kaart op de website ovbegeleiderskaart.nl.

Vergoedingen van zorgverzekeraars
Een aantal zorgverzekeraars biedt in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers. Ook worden soms de diensten van een mantelzorgmakelaar vergoed. De Consumentenbond onderzocht voor Mezzo welke zorgverzekeraars in 2017 welke vergoedingen bieden. Download hier gratis het vergoedingenoverzicht of bekijk de mogelijke vergoedingen.

Tegemoetkomingen voor extra zorgkosten
Degene die u verzorgt maakt mogelijk veel zorgkosten vanwege zijn ziekte of beperking. Voorheen kwam de Rijksoverheid daarin tegemoet met de Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer). Nu deze regelingen zijn afgeschaft, kunt u om een tegemoetkoming vragen bij uw gemeente. Deze bekijkt per situatie wat er mogelijk is. Elke gemeente bepaalt zelf welke regelingen zij daarvoor inzet en welke criteria zij hanteert. Bekijk daarnaast de mogelijkheden voor belastingaftrek van hoge zorgkosten.

Persoongsgebonden budget (pgb)
Heeft de hulpvrager een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kan hij bij u als mantelzorger zorg inkopen. U krijgt dan betaald uit het pgb.

Mantelzorgwaardering
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Sommige gemeenten geven een geldbedrag, andere organiseren een activiteit of laten de waardering op een ander manier merken. Lees meer over mantelzorgwaardering. Kijk bij Veel gestelde vragen onder het kopje Mantelzorgwaardering naar de regelingen van de gemeenten in ons werkgebied. 

Praktische ondersteuning

Online boodschappen doen is een steeds belangrijker thema aan het worden. Met name voor mantelzorgers kan dit uitkomst bieden. Dankzij een boodschappen bezorgservice worden de boodschappen rechtstreeks (tot in de keuken) bij de hulpbehoevende afgeleverd. 

Maar welke supermarkten bezorgen aan huis? Deze informatie vindt u op de website https://www.boodschappenspot.nl

Mantelzorg en werk

Werknemers met mantelzorgtaken en werkgever kunnen naar een goede balans zoeken tussen werk en zorg via twee specifeke wetten. Hier vindt u een handig overzicht van de mogelijkheden.