NIEUWS VOOR PROFESSIONALS!

Week van de jonge mantelzorger. Deel je zorg!

Informatie voor professionals in onderwijs, zorg en welzijn

Jong zijn en zorgen voor iemand
Als je in de sectoren onderwijs, zorg of welzijn werkt, dan krijg je vroeg of laat te maken met jonge mantelzorgers. 1 op de 5 kinderen groeit namelijk op met een zorgsituatie binnen een gezin. Jonge mantelzorgers zijn jongeren die opgroeien met een gezinslid dat langdurige zorg nodig heeft vanwege een chronische ziekte of beperking. En dat kan van alles zijn; een broer met epilepsie, een vader met niet aangeboren hersenletsel of een moeder met MS. Ook als een van de gezinsleden kampt met langdurige psychische klachten, spreken we van mantelzorg. Sommige jonge mantelzorgers hebben concrete (zorg)taken thuis maar dat hoeft niet voor alle jonge mantelzorgers zo te zijn. Wat deze kinderen en jongeren vaak parten speelt, is dat zij zich zorgen maken over de situatie. Vaak blijven deze zorgen echter een beetje verborgen.

lees meer

Week van de jonge mantelzorger

In de week van 1 tot en met 6 juni vragen we aandacht voor de jonge mantelzorgers. Landelijk worden er door verschillende organisaties (online) activiteiten georganiseerd om de jonge mantelzorgers extra aandacht te geven. En vanuit het ministerie van VWS gaat een grote campagne van start. Het thema van de campagne is: Deel je zorg! 

Ook Steunpunt Mantelzorg Zuid is aan de slag gegaan met het bedenken van speciale activiteiten voor jonge mantelzorgers tot en met 24 jaar. Zo er een online Escapespel voor jonge mantelzorgers tussen de 12 en 18 jaar en voor jonge mantelzorgers tussen de 19 en 25 jaar. Of hou je meer kleuren of tekenen? Stuur dan jouw kunstwerk in voor de Corona Kunst Prijs.

Klik hier voor meer informatie over de Week van de jonge mantelzorger bij Steunpunt Mantelzorg Zuid.