Aanvraag ziekenbegeleiding

U kunt mensen aanmelden die niet goed op eigen kracht een ziekenhuis, tandarts of andere hulpverlener kunnen bezoeken. De vrijwilliger biedt, naast emotionele steun, een luisterend oor en een helpende hand.

 

Informatie vooraf:

  • Hulpvrager/verwijzer geeft vooraf informatie zoals persoonsgegevens, gegevens artsenbezoek en behoefte aan ondersteuning. Deze informatie is noodzakelijk om een goede vrijwilligersbegeleiding te bieden.
  • De inzet van een vrijwilliger dient minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de afspraak aangevraagd te worden bij het steunpunt. 
  • De inzet van de vrijwilliger start vanaf 8.30 uur. 
  • Vrijwilligers mogen geen cliënten in eigen auto vervoeren. De hulpvrager/verwijzer regelt zelf het vervoer en eventueel begeleidingspas voor regiotaxi.  
  • Aan de diensten van de vrijwilliger zijn geen kosten verbonden.
  • De hulpvrager betaalt de onkosten (parkeerkosten, vervoer, consumptie) voor de vrijwilliger.

Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het via onze beveiligde website retour of download de pdf en stuur het formulier naar:

Steunpunt Mantelzorg Zuid
Mockstraat 1
6226 CA Maastricht

NB: Wanneer u het formulier invult en aan ons retour stuurt gaat wij ervan uit dat u toestemming van de betreffende persoon heeft gekregen voor het delen van deze informatie. 

Aanvraag ziekenbegeleiding door vrijwilliger

GEGEVENS AFSPRAAK


Hoe is het vervoer geregeld? *
GEGEVENS HULPVRAGERGeslacht*


Hoe mobiel is de hulpvrager?*
GEVRAAGDE ONDERSTEUNING DOOR VRIJWILLIGER

Wat wordt van de zorgvrijwilliger verwacht? *


Met welke beperkingen moet de vrijwilliger rekening houden? *